รับข่าวสาร
รับ ยกเลิก

            เปิดเส้นทางระบบปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินทางอากาศยาน


 


การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤติทางอากาศยาน ริเริ่มขึ้นตั้งแต่ปี 2552 โดยความร่วมมือระหว่างสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) กับหน่วยงานที่ลงนามความร่วมมือและทำข้อตกลงกัน อาทิ กระทรวงสาธารณสุข กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลกรุงเทพ บริษัทกานต์นิธิเอวิเอชั่น ฯลฯ
การให้บริการนี้ถือเป็นการเพิ่มโอกาสในระบบการแพทย์ฉุกเฉินโดยเฉพาะในเขตพื้นที่ทุรกันดาร พื้นที่ห่างไกล พื้นที่เกาะ พื้นที่ประสบภัย หรือพื้นที่ที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายผู้ป่วยด้วยพาหนะปกติ โดยปัจจุบันมีอากาศยาน ที่ใช้ในการปฏิบัติการฉุกเฉินประมาณ 100  ลำ

ที่ผ่านมาสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) มุ่งเน้นพัฒนาการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง โดย          ได้ร่วมมือกับส ถ า บัน เ ว ช ศ า ส ต ร์ ก า ร บิ น  กองทัพ อากาศ จัดอบรมหลักสูตรลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศ เบื้องต้น ต่อเนื่องเรื่อยมา  ปัจจุบันมีผู้ผ่านการอบรมแล้ว  จำนวน 12 รุ่น กว่า 432 คน ทั่วประเทศ นอกจากนี้ยังดำเนินการพัฒนาระบบปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินทางอากาศยาน เพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินทางอากาศประกอบด้วยทีมแพทย์-พยาบาลฉุกเฉิน ซึ่งจะทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสามารถให้การดูแลผู้ป่วยวิกฤติและฉุกเฉินบนอากาศยานได้อย่างปลอดภัย
   
5 REGIONS 6 CENTER

เพื่อความครอบคลุม จึงได้พัฒนาขยายระบบ และพัฒนาจุดศูนย์กลางในแต่ละภูมิภาค เป็น 5 REGIONS6CENTER
•    ภาคเหนือ : เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน
•    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : นครราชสีมา
•    ภาคกลาง : กรุงเทพมหานคร
•    ภาคใต้ตอนบน : สุราษฏร์ธานี
•    ภาคใต้ตอนล่าง : ปัตตานี

สถิติการปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินทางอากาศยาน


-    มีการลำเลียงผู้ป่วยฉุกเฉินตั้งแต่ริเริ่มโครงการ รวม 127 ราย
-    ในช่วงสาธารณภัย มีการลำเลียงผู้ป่วยฉุกเฉิน รวม 155 เที่ยว 475 ราย
ทั้งนี้ส่วนใหญ่ในภาวะปกติ การลำเลียงผู้ป่วยฉุกเฉินจะใช้ลำเลียงในพื้นที่ จ.แม่ฮ่องสอน เนื่องจากการเดินทางทางรถยนต์จะใช้เวลานาน | วันที่ 06/09/2555

IeO1 999


 สพฉ.แนะขับรถกู้ชีพ-รถพยาบาลปลอดภัย วอนประชาชนหลีกทางให้นำส่งผู้ป่วยทันท่วงที
 แนะวิธีปฐมพยาบาลและเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บในสถานการณ์ชุมนุม
 สพฉ.จัดเวทีถอดบทเรียนเหตุการณ์ระเบิดสี่แยกราชประสงค์ เตรียมจัดทำคู่มือสำหรับผู้ปฏิบัติการด้านการแพทย์ฉุกเฉินและประชาชนทั่วไป
 สืบสานพระราชปณิธาน “การแพทย์ฉุกเฉิน” เพื่อคนไทย (ตอนที่2) รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖
 สพฉ.แนะดูแลหัวใจรับเทศกาลแห่งความรัก รณรงค์ใช้เครื่อง AED เตรียมพร้อมช่วยผู้ป่วยฉุกเฉินจากโรคหัวใจ ระบุ ทุก ๆ หนึ่งชั่วโมงมีคนเสียชีวิต 6 คน ด้านคณะกรรมการแพทย์ฉุกเฉินชี้ใช้เครื่อง AED ช่วยชีวิตเร็ว 1 นาทีจะช่วยเพิ่มโอกาสการรอดชีวิต 30 เปอร์เซ็นต์


| สถิติข้อมูลเด่น | ข่าวเด่นประเด็นร้อน | เกร็ดเล็ก ความรู้แยะ | เปิดคลังความรู้ บทความเด่น | ดูสื่อเด่น |
| โหลดได้อ่านดี | ศูนย์ข่าวนักสื่อสารกู้ชีพ | ติดต่อเรา
ลิขสิทธิ์ของเนื้อหาและรูปภาพที่ปรากฎในเว็บไซต์นี้เป็นของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ   
ห้ามนำไปใช้ก่อนได้รับอนุญาตติดต่อขออนุญาตได้ที่ emit1669@gmail.com โทรศัพท์ : 0-28721669