รับข่าวสาร
รับ ยกเลิก

            หมู่บิน สกายดอกเตอร์ ( SKY DOCTOR ) ร่วมปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินตอบโต้ภัยพิบัติ


 

โดยเรืออากาศเอกนายแพทย์อัจฉริยะ  แพงมา 

 

ช่วงเดือนพฤศจิกายนของปี2554 หลายคนคงจำกันได้ถึงความยากลำบากในการที่ต้องใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางอุทกภัย มาในปีนี้จากข่าวที่ออกเตือนอยู่บ่อยๆเกี่ยวกับสภาพอากาศและเหตุการณ์น้ำท่วมหลายจังหวัดก็ยิ่งทำให้กังวลกันว่าจะเอาอยู่หรือไม่ แต่อย่างไรก็ตามผู้เขียนคิดว่าอย่าไปหวั่นเกรงกับสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้น ตั้งสติเตรียมตัวรับกับมันดีกว่า  

เมื่อปีที่แล้วหากทุกท่านยังจำเหตุการณ์มหาอุทกภัยได้อาจจะพอได้ทราบข่าวการปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินตอบโต้ภัยพิบัติได้ โดยสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินตอบโต้ภัยพิบัติ( ศูนย์ดอนเมือง๘๔) ขึ้นเพื่อรับสนองนโยบายรัฐบาลในการบริหารจัดการด้านการแพทย์ฉุกเฉินคอยช่วยเหลือประชาชนที่เจ็บป่วยฉุกเฉินในพื้นที่ประสบภัย โดยได้ร่วมกับหน่วยงานด้านการแพทย์และการสาธารณสุขทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน มูลนิธิต่างๆ ทั้งทหารและพลเรือนร่วมกันอย่างเหนียวแน่นช่วยเหลือทั้งผู้ป่วยฉุกเฉินนอกโรงพยาบาลและส่งต่อระหว่างโรงพยาบาล 

เมื่อเกิดอุทกภัยสิ่งที่เกิดขึ้นคือเส้นทางการจราจรที่เคยวิ่งได้กลับกลายป็นคลอง หรือสะพานก็กลายเป็นที่พักอาศัยหรือไม่ก็เป็นที่จอดรถ ยิ่งทำให้การจราจรขนส่งเป็นอัมพาตเกือบสิ้นเชิง แล้วเมื่อเกิดภาวะเจ็บป่วยฉุกเฉินต้องนำส่งโรงพยาบาลจะทำอย่างไร หรือเมื่อโรงพยาบาลหลายแห่งจมอยุ่ไต้น้ำ เปิดรักษาไม่ได้ผู้ป่วยที่เคยนอนรักษาอยู่จะทำอย่างไรก็คงเป็นโจทย์ใหญ่ที่หลายฝ่ายต้องระดมสรรพกำลังมาช่วยกันทุกวิถีทางเป็นแน่  แล้วจะทำอย่างไร  ผู้เขียนจะขอเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อปีก่อนเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์ และสดุดีเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ได้ร่วมด้วยช่วยกันอย่างเต็มความสามารถ รวมถึงสามารถนำมาเป็นบทเรียนและการเตรียมการรับภัยครั้งต่อไปได้เป็นอย่างดี 

ก่อนอื่นขอทำความเข้าใจนิดนึงก่อนว่า สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติหรือศูนย์นเรนทรเดิมเป็นหน่วยงานของรัฐตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน ..๒๕๕๑ อยู่ภายใต้การกำกับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข มีคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน( กพฉ.)เป็นคณะผู้กำหนดนโยบาย โดยมีเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ(สพฉ.) เป็นเลขานุการของกพฉ. ทำหน้าที่อำนวยการและประสานงานให้เป็นไปตามนโยบายของกพฉ. มีหมายเลขฉุกเฉิน 1669 คอยบริการประชาชนที่บาดเจ็บหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินทั่วประเทศตลอด 24 ชั่วโมงโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ในภาวะปกติสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติก็ดำเนินการคอยช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินผ่านสายด่วน 1669 ครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศ ในภาวะภัยพิบัติก็ต้องบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆในการบริหารจัดการด้านการแพทย์ฉุกเฉินให้สอดคล้องกับแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของประเทศ  

ท่านผู้อ่านหลายท่านคงจะเริ่มสงสัยแล้วว่าสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติเกี่ยวข้องกับการบินตรงไหน ผู้เขียนต้องขออธิบายว่าปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินหมายถึงการปฏิบัติการฉุกเฉินที่เริ่มตั้งแต่การรับรู้ถึงภาวะฉุกเฉินจนถึงนำส่งไปจนพ้นภาวะฉุกเฉินซึ่งการส่งผู้ป่วยฉุกเฉินก็ต้องใช้พาหนะไม่ว่าจะเป็นทางบกทางน้ำและทางอากาศ  ทางอากาศก็ย่อมต้องใช้อากาศยานเป็นแน่แต่สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติไม่มีอากาศยานเป็นของหน่วยงานจึงมีความจำเป็นต้องประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่ทีอากาศยานทั้งหมดไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน ซึ่งหลายหน่วยงานได้ทำความตกลงร่วมมือกันในการใช้อากาศยานเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินทั้งในภาวะปกติและภัยพิบัติเช่น กระทรวงกลาโหม กองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ บริษัทกานต์นิธิจำกัด เป็นต้นโดยมีหน่วยแพทย์สกายดอกเตอร์จากหลายโรงพยาบาลทั่วประเทศร่วมปฏิบัติการฉุกเฉิน เช่น สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กองทัพอากาศ โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า กองทัพบก ศูนย์ส่งกลับฯ โรงพยาบาลตำรวจ ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ โรงพยาบาลสมิติเวชศรีนครินทร์ โรงพยาบาลนครพิงค์จังหวัดเชียงใหม่ โรงพยาบาลศรีสังวาลย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน และอีกหลายโรงพยาบาลในหลายสังกัด รวมถึงทีมแพทย์อาสาสกายดอกเตอร์จากหลายหน่วยงานด้วยเช่นกัน 

กว่าจะมาเป็นหน่วยแพทย์ฉุกเฉินทางอากาศสกายดอกเตอร์ได้นั้นต้องมีการฝึกอบรมกันอย่างหนักเพื่อเพิ่มศักยภาพจากทีมแพทย์ภาคพื้นที่ทำงานในโรงพยาบาลมาเป็นทีมแพทย์ที่ทำงานดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินบนอากาศยานซึ่งต้องศึกษาความรู้ด้านเวชศาสตร์การบินและเวชศาสตร์ฉุกเฉินเป็นอย่างดี สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติได้ร่วมมือกับสถาบันเวชศาสตร์การบิน กองทัพอากาศและหลายหน่วยงานอบรมความรู้ด้านเวชศาสตร์การบินให้กับแพทย์พยาบาลในหลายจังหวัดและได้จัดตั้งเป็นศูนย์ประสานการแพทย์ฉุกเฉินทางอากาศ 10 แห่งทั่วประเทศ และกำลังขยายตัวมากขึ้นอีกเพื่อรองรับการปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินทางอากาศในอนาคต 

 

 

 

 

ภาพเหตุการณ์หมู่บินสกายดอกเตอร์จากหลายหน่วยงานทั้งสายการแพทย์และหน่วยบินประกอบร่างกันเป็นหน่วยแพทย์ฉุกเฉินทางอากาศหรือสกายดอกเตอร์ ร่วมปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินในภาวะภัยพิบัต 

 

 

 

 

 

 

 

  

ลงจอดในพื้นที่เสี่ยงอันตราย เพื่อเคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกจากพื้นที่เสี่ยงภัย 

 

 

 

  

เคลื่อนย้ายผู้ป่วยจำนวนมากจากพื้นที่น้ำท่วมสู่โรงพยาบาลในหลายจังหวัดทั่วประเทศ

 

 | วันที่ 15/01/2556

IeO1 1310


 เตรียมรับมือ....น้ำป่า ภัยธรรมชาติช่วงหน้าฝน
 ดูแลสุขภาพ 4 ช่วงวัย ห่างไกลโรค
 ยกระดับ‘การแพทย์ฉุกเฉินไทย’สู่ศูนย์กลางช่วยภัยพิบัติอาเซียน
 “เปิดต้นแบบนวัตกรรมชุดสื่อสารฉุกเฉินในพื้นที่ห่างไกล เพื่อลดช่องว่างด้านการแพทย์ฉุกเฉินไทย
 ก้าวย่างบนความมั่นใจ ...ของสพฉ.กับการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน


| สถิติข้อมูลเด่น | ข่าวเด่นประเด็นร้อน | เกร็ดเล็ก ความรู้แยะ | เปิดคลังความรู้ บทความเด่น | ดูสื่อเด่น |
| โหลดได้อ่านดี | ศูนย์ข่าวนักสื่อสารกู้ชีพ | ติดต่อเรา
ลิขสิทธิ์ของเนื้อหาและรูปภาพที่ปรากฎในเว็บไซต์นี้เป็นของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ   
ห้ามนำไปใช้ก่อนได้รับอนุญาตติดต่อขออนุญาตได้ที่ emit1669@gmail.com โทรศัพท์ : 0-28721669