รับข่าวสาร
รับ ยกเลิก

            สพฉ.ร่วมกับอุทยานแห่งชาติจ.กระบี่ จัดซ้อมแผนเผชิญเหตุฉุกเฉิน พัฒนาทีมกู้ชีพ สร้างความเชื่อมั่นนักท่องเที่ยว


 
 

สพฉ.ร่วมกับอุทยานแห่งชาติจ.กระบี่ จัดซ้อมแผนเผชิญเหตุฉุกเฉิน พัฒนาทีมกู้ชีพ สร้างความเชื่อมั่นนักท่องเที่ยว


                   สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่, กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ร่วมกันจัดทำโครงการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา หมู่เกาะพีพี หมู่เกาะลันตา ธารโบกขรณี    อ่าวลึก เขาพนมเบญจา เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาประ-บางครามและคลองพระยาขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์      ในการพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัยประจำอุทยานแห่งชาติทั้ง6 แห่ง ของจังหวัดกระบี่ ให้มีความรู้ความเข้าใจ และทักษะในการแจ้งเหตุผ่านสายด่วน 1669 การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินและการประสานงานเครือข่ายการแพทย์ฉุกเฉินในพื้นที่จังหวัดกระบี่ ซึ่งจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวในบริเวณพื้นที่อุทยานฯ โดยจัดการฝึกซ้อมและสาธิต ณ บริเวณหาดนพรัตน์ธารา มีผู้เข้ารับการฝึกเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประสานงานกู้ชีพกู้ภัย ประจำอุทยานแห่งชาติทั้ง 6 แห่ง ในจังหวัดกระบี่ จำนวน 70คน ร่วมกับอาสาสมัครผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้นของจังหวัดกระบี่ 60คน รวมทั้งสิ้น 210 คน

                        นายแพทย์ประจักษวิช เล็บนาค รักษาการเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ กล่าวว่า  สพฉ. ได้ร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จัดโครงการพัฒนาทักษะการกู้ชีพเบื้องต้น ให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านการกู้ชีพกู้ภัย ประจำอุทยานแห่งชาติ ในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ซึ่งพื้นที่ในบริเวณอุทยานแห่งชาตินั้น นับว่าเป็นพื้นที่พิเศษ ซึ่งเมื่อเกิดภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉินขึ้นกับนักท่องเที่ยว         หรือชาวบ้าน ทีมปฏิบัติการกู้ชีพเบื้องต้นที่เป็นเจ้าหน้าที่ของอุทยานแห่งชาติ ถือเป็นส่วนสำคัญ ที่สามารถเข้าถึงตัวผู้ป่วย ผู้บาดเจ็บได้อย่างรวดเร็ว มีการปฏิบัติการฉุกเฉินที่ได้มาตราฐาน และสามารถประสานงานกับเครือข่ายการแพทย์ฉุกเฉินประจำจังหวัด เพื่อส่งต่อผู้ป่วย ผู้บาดเจ็บไปยังโรงพยาบาล ซึ่งสิ่งเหล่านี้ จะเป็นการลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดและสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวได้

                        ด้านเรืออากาศเอกนายแพทย์อัจฉริยะ แพงมา ผู้อำนวยการสำนักจัดระบบการแพทย์ฉุกเฉิน สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ กล่าวว่า พื้นที่อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา หมู่เกาะพีพี หมู่เกาะลันตา ธารโบกขรณี อ่าวลึก เขาพนมเบญจา เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาประ-บางครามและคลองพระยาของจังหวัดกระบี่นั้น ทีมผู้ปฏิบัติงานกู้ชีพกู้ภัยของอุทยานแห่งชาติ จำเป็นที่จะต้องมีทักษะการช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินในด้านต่างๆ โดยเฉพาะการช่วยเหลือและเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยทางทะเล การฝึกซ้อมในครั้งนี้ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติได้ร่วมกับศูนย์ประสานงานกู้ภัยอุทยานแห่งชาติ, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ และกองทัพเรือภาคที่ 3 สนับสนุนวิทยากรในการฝึกอบรม โดยแบ่งการฝึกออกเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 เมื่อวันที่ 11-14 ธันวาคม 2555 ที่ผ่านมา เป็นการอบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการ หลักสูตรผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น (FR) เป็นการอบรมการปฐมพยาบาล การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย และการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) ส่วนระยะที่ 2 ระหว่างวันที่ 29-30 มกราคม 2556 เป็นการฝึกซ้อมแผนการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน และช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล การประสานความช่วยเหลือจากเครือข่ายการแพทย์ฉุกเฉินในพื้นที่ และการสาธิตการกู้ภัยและเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บด้วยอากาศยาน  ในจุดที่เกิดเหตุตามที่กำหนด 

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม click  +++++++

 
 


 | วันที่ 31/01/2556

IeO1 902


 สพฉ.และภาคีเครือข่ายเปิดตัวชุดความรู้ "รู้แล้วรอด" เตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ
 เปิดวิสัยทัศน์ “นพ.อนุชา”เลขาสพฉ.คนใหม่ ชูแนวทาง 5 ค. ครอบคลุม คล่องแคล่ว คุณภาพ คุ้มครอง ครบ 24 ชั่วโมง
 ภาคีเครือข่ายการแพทย์ฉุกเฉินยื่นข้อเสนอเชิงนโยบาย 5 ข้อ ต่อรัฐบาลผ่านรมว.สธ. เน้นรถพยาบาลปลอดภัย-หมายเลขฉุกเฉินเบอร์เดียว
 สพฉ.จัดประชุมชี้แจงนโนบายพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินประจำปี 2558 เน้นพัฒนาตามปัญหาพื้นที่
 สพฉ.จัดทำคู่มือเตรียมรับภัยพิบัติสำหรับผู้พิการทางการมองเห็น แนะการเตรียมถุงยังชีพฉุกเฉิน วิธีปฏิบัติตัวสำหรับผู้พิการ


| สถิติข้อมูลเด่น | ข่าวเด่นประเด็นร้อน | เกร็ดเล็ก ความรู้แยะ | เปิดคลังความรู้ บทความเด่น | ดูสื่อเด่น |
| โหลดได้อ่านดี | ศูนย์ข่าวนักสื่อสารกู้ชีพ | ติดต่อเรา
ลิขสิทธิ์ของเนื้อหาและรูปภาพที่ปรากฎในเว็บไซต์นี้เป็นของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ   
ห้ามนำไปใช้ก่อนได้รับอนุญาตติดต่อขออนุญาตได้ที่ emit1669@gmail.com โทรศัพท์ : 0-28721669