รับข่าวสาร
รับ ยกเลิก

             บอร์ดเลือก นพ.อนุชา เศรษฐเสถียร นั่งเก้าอี้เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ


 


 

บอร์ดเลือก นพ.อนุชา เศรษฐเสถียร นั่งเก้าอี้เลขาสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ รมว.สาธารณสุข ย้ำ เลขาคนใหม่จะเข้าสานงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินให้มีมาตรฐานและประชาชนเข้าถึงอย่างเท่าเทียม ด้าน นพ.อนุชา ชูพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินให้มีคุณภาพ สู่เป้าหมาย 5 ค.“ครอบคลุม-คล่องแคล่ว-ครบ 24ชั่วโมง-คุณภาพ-คุ้มครอง”

วันที่ 21กุมภาพันธ์ ที่ห้องประชุม 602 อาคารสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินชาติ (สพฉ.) มีการประชุมคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครเพื่อแต่งตั้งเป็นเลขาธิการสพฉ. โดยมี นพ.ประดิษฐ์ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน

นพ.ประดิษฐ์ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะประธานคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน (กพฉ.) กล่าวภายหลังการคัดเลือกว่า ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก ตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ภายใต้พระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ.2551มีจำนวน 5 ราย คือ 1.นายภวัต เลิศสุธน และ 2นพ.อนุชา เศรษฐเสถียร 3.ศ.ดร.กิติพงษ์ เกิดฤทธิ์ 4.พอ.(พิเศษ)นพ.โชคชัย ขวัญพิชิต และ 5.พอ.นพ.สุรจิต สุนทรธรรม โดยภายหลังการประชุมลับ ผลปรากฎว่า นพ.อนุชา เศรษฐเสถียร ได้รับคัดเลือกเป็นเลขาธิการการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ด้วยคะแนนเอกฉันท์  งดออกเสียง 2 คน ซึ่งเป็นเป็นกรรมการผู้ที่ได้รับมอบหมายเข้าประชุม ทั้งนี้เลขาธิการสพฉ.คนใหม่นี้จะมีหน้าที่ตามพรบ.ฉุกเฉินแห่งชาติพ.ศ.2551ที่จะเข้ารับผิดชอบการบริหารงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินให้เป็นไปตามข้อนโยบายของคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินที่ต้องการให้ประชาชนทุกคนได้รับการบริการด้านการแพทย์ฉุกเฉินที่ได้มาตรฐานอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 4 ปี

ด้าน นพ.อนุชา เศรษฐเสถียร ผู้ได้รับเลือกเป็นเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ กล่าวภายหลังทราบผลการคัดเลือกว่า ปัจจุบันระบบการแพทย์ฉุกเฉินมีการพัฒนาที่เป็นระบบมากขึ้น แต่ก็ยอมรับว่าจะต้องมีการพัฒนาในอีกหลากหลายด้าน เพื่อนำไปสู่เป้าหมายสำคัญ คือ ผู้ป่วยฉุกเฉินจะต้องได้รับบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม โดยเบื้องต้นตนจะเน้นพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินไทยสู่มาตรฐานให้ผู้รับบริการเข้าถึงได้ง่าย เท่าเทียม ทั่วถึง รวมทั้งส่งเสริมภาคีเครือข่ายบริการให้มีส่วนร่วมพัฒนาการบริหารจัดการและการบริการที่มีประสิทธิภาพ และสร้างความพร้อมทางการแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อการตอบสนองสาธารณะภัยที่ได้ผล ด้วยความร่วมมือทั้งภายในและต่างประเทศ นอกจากนี้จะเน้นการพัฒนามาตรฐาน ความปลอดภัย และการคุ้มครอง ผู้ให้บริการโดยมีเป้าหมาย 5 ค. คือ ครอบคลุม การบริการผู้ป่วยฉุกเฉิน คล่องแคล่ว ด้วยการเพิ่มจำนวนหน่วยกู้ชีพให้ครอบคลุมพื้นที่ บริการครบ 24ชั่วโมง มีคุณภาพ โดยมีการประเมินตนเองตามวงจรการพัฒนาของหน่วยบริการ และที่สำคัญคือคุ้มครอง ป้องกันผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินและสังคมรอบข้างที่เกี่ยวข้องกับเหตุฉุกเฉิน

สำหรับประวัติ ของ นพ.อนุชา เศรษฐเสถียร จบการศึกษาแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ประวัติการทำงานเคยดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุดรธานี เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมสาขาศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ และเคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุวรรณคูหา จังหวัดอุดรธานี เป็นหัวหน้าศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดอุดรธานี ตั้งแต่ปี 2548 รวมทั้งเคยได้รับรางวัลแพทย์ดีเด่นด้านอุบัติเหตุ ของสมาคมแพทย์อุบัติเหตุแห่งประเทศไทยเมื่อปี 2544 

 | วันที่ 22/02/2556

IeO1 1236


 สมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯ ทรงเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
 สพฉ.ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ จัดอบรมซ้อมแผนกู้ชีพและการช่วยเหลือชีวิตทางน้ำ
 สพฉ. เผยทีมกู้ชีพจัดกำลังคนเพิ่มขึ้น 2 เท่า พร้อมรับมือ 7 วันอันตราย
 ครึ่งทศวรรษกับการแพทย์ฉุกเฉิน จากอดีต ปัจจุบัน สู่อนาคต (การประชุมวิชาการ EMS FORUM)
 สพฉ.แนะวิธีเตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วม น้ำป่า ดินโคลนถล่ม


| สถิติข้อมูลเด่น | ข่าวเด่นประเด็นร้อน | เกร็ดเล็ก ความรู้แยะ | เปิดคลังความรู้ บทความเด่น | ดูสื่อเด่น |
| โหลดได้อ่านดี | ศูนย์ข่าวนักสื่อสารกู้ชีพ | ติดต่อเรา
ลิขสิทธิ์ของเนื้อหาและรูปภาพที่ปรากฎในเว็บไซต์นี้เป็นของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ   
ห้ามนำไปใช้ก่อนได้รับอนุญาตติดต่อขออนุญาตได้ที่ emit1669@gmail.com โทรศัพท์ : 0-28721669