รับข่าวสาร
รับ ยกเลิก

            สงกรานต์นี้หยุดเพิ่มสถิติให้ประเทศไทย


 
องค์การอนามัยโลกเผยรายงานสถานะประเทศ 2013 ประเทศไทยมีอัตราส่วนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนสูงเป็นที่ 3 ของโลก          นพ.วิทยา ชาติบัญชาชัย ผู้อำนวยการศูนย์ความร่วมมือแห่งองค์การอนามัยโลกด้านการป้องกันอุบัติเหตุ เปิดเผยรายงานความปลอดภัยทางถนนของโลก พ.ศ.2556 (Global Status Report on Road Safety 2013) จัดทำโดยองค์การอนามัยโลก พบอัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของไทยพุ่งสูงขึ้นเป็นอันดับ 3 ของโลก เสียชีวิตถึง 38.1 คนต่อประชากร 1 แสนคน รองจากประเทศเกาะนีอูเอ และ สาธารณรัฐโดมินิกัน
          นพ.วิทยา กล่าวว่า ประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน รวมจากทุกพาหนะและคนเดินเท้าแล้วถึง 13,766 คน จากข้อมูลของสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2554  (ปี ค.ศ.2010) เป็นอันดับ 1 ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ "แต่จากการประมาณการการเสียชีวิตจากอุบัติภัยบนท้องถนน ของประเทศไทย โดยองค์การอนามัยโลก ในปี ค.ศ. 2010 สูงถึง 26,312 คน คิดเป็นอัตรา 38.1 ต่อประชากร 100,000 คน."
          นพ.วิทยา กล่าวว่า อัตราการเสียชีวิตของแต่ละประเทศด้วยบรรทัดฐานเดียวกันคือ จำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนต่อประชากร 1 แสนคน แล้วกลายเป็นว่า ไทยมีอัตราผู้เสียชีวิต 38.1 คนต่อจำนวนประชากร 1 แสนคน นับเป็นอันดับ 3 รองจากอันดับ 1 คือ นีอูเอ (Niue) มีอัตราผู้เสียชีวิต 68.3 คน ต่อจำนวนประชากร 1 แสนคน อันดับ 2  คือ สาธารณรัฐโดมินิกัน  มีอัตราผู้เสียชีวิต 41.7 คนต่อจำนวนประชากร 1 แสนคน
          ทั้งนี้เมื่อวันที่ 14 มีนาคม องค์การอนามัยโลกได้เปิดเผยในรายงานความปลอดภัยทางถนนของโลก พ.ศ. 2556 (Global Status Report on Road Safety 2013) ภาพรวมของการสำรวจจาก 182 ประเทศ มี 6 ประเทศที่ลดจำนวนผู้เสียชีวิตได้อย่างน่าชื่นชม ได้แก่ ออสเตรเลีย แคนาดา ฝรั่งเศส เนเธอร์แลนด์ สวีเดน และอังกฤษ ส่วนที่เหลืออีก 176 ประเทศ มี 88 ประเทศที่ลดการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุได้จริง ขณะที่ 87 ประเทศ อีก 1 ประเทศไม่ระบุ มีสถิติผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น (คิดว่าประเทศไทยจะอยู่ในกลุ่มไหน) ในรายงานยังบอกว่า 3 ใน 4 ของผู้เสียชีวิตเป็นคนหนุ่มสาวอายุระหว่าง 15-29 ปี  ถ้าแต่ละประเทศไม่ป้องกัน การเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุจะขึ้นมาเป็นอันดับ 5 ของการเสียชีวิตของคนทั้งโลกภายในปี พ.ศ. 2573
          "ที่สำคัญในอาเซียน 10 ประเทศ ไทยถือว่ามีอุบัติเหตุสูงสุด รองลงมาคือ มาเลเซีย เวียดนาม ลาว อินโดนีเซีย กัมพูชา พม่า ฟิลิปปินส์ บรูไน และประเทศที่อุบัติเหตุน้อยที่สุดคือ สิงคโปร์ อัตราเสียชีวิต 5.1 ต่อแสนประชากร" นพ.วิทยากล่าว และว่า อัตราการสวมหมวกนิรภัย ประเทศไทยได้คะแนน 6 เต็ม 10 เท่านั้น เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้าน พบว่าสิงคโปร์ เวียดนามได้ 9 คะแนน อินโดนีเซีย ลาวได้ 8 คะแนน"


ขอบคุณข้อมูลจากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ | วันที่ 09/04/2556

IeO1 773


 ชู “เชียงใหม่” พื้นที่ต้นแบบพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
 สถิติการเจ็บป่วยฉุกเฉินในเด็กปี 2557
 ไทยสุขอันดับ52 ของโลก อาเซียนเป็นลำดับ 3 รองจากสิงคโปร์-มาเลเซีย
 เปิดสถิติการแจ้งเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินผ่านสายด่วน 1669
 เหตุเกิดที่จุดกลับรถ !!! เปิดสถิติปี 57 เกิดอุบัติเหตุเฉียด 500 ครั้ง


| สถิติข้อมูลเด่น | ข่าวเด่นประเด็นร้อน | เกร็ดเล็ก ความรู้แยะ | เปิดคลังความรู้ บทความเด่น | ดูสื่อเด่น |
| โหลดได้อ่านดี | ศูนย์ข่าวนักสื่อสารกู้ชีพ | ติดต่อเรา
ลิขสิทธิ์ของเนื้อหาและรูปภาพที่ปรากฎในเว็บไซต์นี้เป็นของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ   
ห้ามนำไปใช้ก่อนได้รับอนุญาตติดต่อขออนุญาตได้ที่ emit1669@gmail.com โทรศัพท์ : 0-28721669