รับข่าวสาร
รับ ยกเลิก

            อึ้ง! คนไทยดื่มสุราอันดับ 5 ของโลก


 

องค์การอนามัยโลก (WHO) เปิดเผยว่า ทั่วโลกดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากกว่า 2,000 ล้านคน หรือ 1 ใน 3 ของประชากรโลก เฉลี่ยแล้วดื่มคนละ 6.13ลิตรต่อปี ทั้งที่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นอันตราย และเป็นสาเหตุก่อโรคมากกว่า 60 โรค 

สำหรับสถานการณ์การดื่มเครื่องดื่มแอลกฮอล์ในประเทศไทยนั้นคนไทยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นอันดับ 40 ของโลก โดยเฉพาะเหล้ากลั่นมากเป็นอันดับ5 ของโลก และเป็นต้นเหตุของการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจร 90%

นอกจากนี้ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข รายงานสถานการณ์การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลกระทบในประเทศ ไทย พ.ศ.2556 และรายงานสถานการณ์การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับจังหวัด พ.ศ.2554 พบว่า ในปี 2554 พบว่า ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมานักดื่มเพศหญิงและวัยรุ่นมีอัตราเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 1 ต่อปี ในขณะที่เพศชายโดยเฉพาะในวัยทำงานและวัยสูงอายุ มีอัตราการดื่มที่ลดลงจากเดิม ขณะที่กลุ่มครัวเรือนที่มีรายได้ต่ำที่สุด กลับพบว่ามีค่าใช้จ่ายในการซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพิ่มขึ้นมากที่สุด โดยจ่ายค่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ร้อยละ 6.7 ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด
         และ จากข้อมูลจากกรมสรรพสามิตชี้ว่า ปริมาณการนำเข้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพิ่มขึ้นจากประมาณ24 ล้านลิตรในปี 2542 เป็นประมาณ 42 ล้านลิตรในปี 2554จากการสำรวจผลกระทบทางสังคมแสดงให้เห็นว่า ประชาชนพบเห็นปัญหาจากการดื่มเป็นเรื่องปกติ โดย 3 ใน 4 เคยเห็นการทะเลาะกันจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และ 1 ใน 3 เคยพบเห็นการทำร้ายร่างกายในครอบครัวจากการดื่ม นอกจากนี้สุราเป็นสาเหตุการตาย1 ใน 3 ของคดีอุบัติเหตุทั้งหมด โดยเฉพาะในช่วงเทศกาล
          นอกจากนี้จากการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติพบว่า จังหวัดพะเยาเป็นจังหวัดที่มีนักดื่มมากที่สุด โดยเฉพาะวัยรุ่น อีกทั้งยังเป็นจังหวัดที่ดื่มหนักมากที่สุดด้วย ขณะที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส มีสถิติการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่ำสุดในทุกด้าน


ที่มาข้อมูล : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ และศูนย์วิจัยปัญหาสุรา(ศวส.) สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข 

ภาพประกอบ : infographicthailand 

 

 | วันที่ 30/04/2556

IeO1 6573


 กรมการแพทย์จับมือมหาวิทยาลัยขอนแก่น และสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เปิดตัว Application Fast Track ทางด่วนชีวิต
 เปิดสถิติ 7 วันอันตราย 6 วัน 7 จังหวัดตายเป็นศูนย์
 เปิดจุดเสี่ยง ถนนเกิดอุบัติเหตุเทศกาลสงกรานต์
 เปิดสถิติอุบัติเหตุคร่าชีวิตคนไทยอันดับ 6 ของโลก
 คณะกรรมการบูรณาการ ประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) และภาคีเครือข่ายอีกกว่า 24 องค์กรจัดกิจกรรม Kick Off แผนการจราจรสำหรับการกู้ชีพฉุกเฉิน


| สถิติข้อมูลเด่น | ข่าวเด่นประเด็นร้อน | เกร็ดเล็ก ความรู้แยะ | เปิดคลังความรู้ บทความเด่น | ดูสื่อเด่น |
| โหลดได้อ่านดี | ศูนย์ข่าวนักสื่อสารกู้ชีพ | ติดต่อเรา
ลิขสิทธิ์ของเนื้อหาและรูปภาพที่ปรากฎในเว็บไซต์นี้เป็นของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ   
ห้ามนำไปใช้ก่อนได้รับอนุญาตติดต่อขออนุญาตได้ที่ emit1669@gmail.com โทรศัพท์ : 0-28721669