รับข่าวสาร
รับ ยกเลิก

            สืบสานพระราชปณิธาน “การแพทย์ฉุกเฉิน” เพื่อคนไทย (ตอนที่3) รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗


 

สืบสานพระราชปณิธาน “การแพทย์ฉุกเฉิน” เพื่อคนไทย   

 


รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗ 

 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปกฯ พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรี ลำดับที่ 7 แห่งราชอาณาจักรสยาม พระองค์เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันพุธ แรม ๑๔ เดือน ๑๑ ปีมะเส็ง เวลา ๑๒.๒๕ นาฬิกา หรือตรงกับวันที่ ๘ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๔๓๖ (ค.ศ. ๑๘๙๓) พระองค์เป็นพระราชโอรสองค์ที่ ๗๖ ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรสยาม ลำดับที่ ๕ แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์) เป็นปีที่ ๙ ในสมเด็จพระพันปีหลวง (สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ) ขึ้นเสวยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๔๖๘ (ค.ศ. ๑๙๒๕) สำหรับพระราชกรณียกิจด้านการแพทย์และการสาธารณสุขไทย


ปี พ.ศ. ๒๔๗๓ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมพระราชทานวังพญาไท เป็นสถานพยาบาลของทหารและสำนักทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ได้ทำสัญญาโอนที่ดินซึ่งมีเนื้อที่ ๖๓ ไร่ ๓ งาน ๕๔ ตารางวาให้แก่กระทรวงกลาโหม เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ.๒๔๗๓ ทางกระทรวงกลาโหมจึง ได้จัดรวมกองเสนารักษ์ ที่ ๑ (ปากคลองหลอด)และกองเสนารักษ์ที่ ๒ (บางซื่อ)มาตั้ง ณ พระราชวังแห่งนี้แล้วให้ชื่อใหม่ว่า กองเสนารักษ์จังหวัดทหารบกกรุงเทพฯ และได้กระทำพิธีเปิดสถานพยาบาลแห่งนี้เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๔๗๕ ซึ่งต่อมาได้พัฒนามาเป็น โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าในปัจจุบัน

ในรัชสมัยนี้ มีการออกกฎเสนาบดี แบ่งการประกอบโรคศิลปะ เป็นแผนปัจจุบันและแผนโบราณ กำหนดว่า

          ก. ประเภทแผนปัจจุบัน คือ ผู้ประกอบโรคศิลปะ โดยความรู้จากตำราอันเป็นหลักวิชาโดยสากลนิยม ซึ่งดำเนินและจำเริญขึ้น อาศัยการศึกษา ตรวจค้น และทดลองของผู้รู้ ในทางวิทยาศาสตร์ทั่วโลก

           ข. ประเภทแผนโบราณ คือ ผู้ประกอบโรคศิลปะ โดยอาศัยความสังเกตความชำนาญ อันได้บอกเล่าสืบต่อกันมาเป็นที่ตั้ง หรืออาศัยตำราที่มีมาแต่โบราณ มิได้ดำเนินไปทางวิทยาศาสตร์

 


 

 | วันที่ 04/05/2556

IeO1 2362


 สพฉ.เตือนภัยเงียบในการเดินทางช่วงสงกรานต์ เปิดแอร์นอนในรถและปิดกระจก อาจถึงตาย
 มหากษัตริย์ผู้ให้.......โครงการพระราชดำริด้านการแพทย์และสาธารณสุขไทย
 สพฉ. เร่งพัฒนามาตรฐานรถพยาบาลฉุกเฉิน กำหนดให้รถพยาบาลทุกคัน ต้องมีอุปกรณ์ป้องกันความเสี่ยง
 นั่ง เรือโดยสาร อย่างไรให้ปลอดภัย
 แนะวิธีการขับขี่รถบนเส้นทางภูเขาที่ปลอดภัย


| สถิติข้อมูลเด่น | ข่าวเด่นประเด็นร้อน | เกร็ดเล็ก ความรู้แยะ | เปิดคลังความรู้ บทความเด่น | ดูสื่อเด่น |
| โหลดได้อ่านดี | ศูนย์ข่าวนักสื่อสารกู้ชีพ | ติดต่อเรา
ลิขสิทธิ์ของเนื้อหาและรูปภาพที่ปรากฎในเว็บไซต์นี้เป็นของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ   
ห้ามนำไปใช้ก่อนได้รับอนุญาตติดต่อขออนุญาตได้ที่ emit1669@gmail.com โทรศัพท์ : 0-28721669