รับข่าวสาร
รับ ยกเลิก

            การปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อได้รับอันตรายจากสารเคมี


 
             สารเคมีที่มีอันตราย เมื่อถูกนำเข้าสู่ร่างกายจะโดยการกิน การสัมผัส หรือการสูดดม ก็สามารถทำให้เกิดอันตรายต่ออวัยวะต่าง ๆ ของร่างกาย ได้
             
ดังนั้นเมื่อมีผู้ได้รับอันตรายจากสารเคมี ควรติดต่อแพทย์และโรงพยาบาลทันที แต่ในระหว่างการเตรียมตัวและเดินทางไปพบแพทย์นั้น ควรได้รับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเสียก่อนเพื่อช่วยลดความเจ็บป่วยลดโอกาสพิการและเสียชีวิตได้

 หลักการปฐมพยาบาลเบื้องต้นผู้ได้รับสารเคมีมีดังต่อไปนี้
              1.
ถ้าได้รับอันตรายจากสารเคมีโดยการรับประทาน
                  -  
ลดอัตราการดูดซึมและทำให้สารเคมีเจือจางลง โดยให้ผู้ป่วยรีบดื่มนม หรือไข่ดิบ หรือดื่มน้ำเปล่าทันที แต่ในกรณีที่ผู้ได้รับสารเคมีกำลังชักหรือสลบ อย่าให้ดื่มอะไรทั้งสิ้น 
                  - 
หากเป็นสารเคมีที่มีฤทธิ์เป็นกรด ด่าง หรือสารกัดกร่อน (มีกลิ่น) ห้ามทำให้อาเจียน เด็ดขาด 


              2. ถ้าได้รับอันตรายจากสารเคมีที่ผิวหนัง ให้ล้างผิวหนังในบริเวณที่ถูกสารเคมี โดยใช้น้ำสะอาดล้างให้มากที่สุด เพื่อทำให้เจือจางและ ขับออก ถ้าสารเคมีหกรดเสื้อผ้าให้รีบถอดเสื้อผ้าออกก่อน ห้ามใช้สารแก้พิษใด ๆ เทลงไปบนผิวหนัง เพราะอาจเกิดความร้อนจากปฏิกิริยาเคมีทำให้แผลกว้างและเจ็บมากขึ้น
 

              3. ถ้าได้รับอันตรายจากสารเคมีที่ตา ให้ล้างตาด้วยน้ำสะอาดให้มากที่สุดทันที โดยเปิดเปลือกตาขึ้นให้น้ำไหลผ่านตาอย่างน้อย15 นาที ป้ายขี้ผึ้งป้ายตา แล้วรีบนำส่งแพทย์โดยเร็วห้ามใช้สารเคมีแก้พิษใด ๆ ทั้งสิ้น


              4. ถ้าได้รับอันตรายจากสารเคมีในการสูดดมให้ย้ายผู้ได้รับสารเคมีนั้นออกจากบรรยากาศของสารเคมี ไปที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์ช่วยผายปอด หรือกระตุ้นการหายใจด้วยยาดมฉุน ๆ

           

  | วันที่ 02/12/2556

IeO1 312


 สพฉ. แนะวิธีปฐมพยาบาลเมื่อถูกแก๊สน้ำตา
 สพฉ. ห่วงผู้ป่วยฉุกเฉินโรคหลอดเลือดแนะวิธีสังเกตอาการ “หน้าเบี้ยว-ปากเบี้ยว-พูดไม่ชัด” ให้รีบโทรสายด่วน 1669
 สพฉ. แนะนำวิธีการช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหัวใจล้มเหลวขณะออกกำลังกาย - ปั่นจักรยาน
 เกร็ดความรู้ การปฐมพยาบาลยืดชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉิน ตอนทำอย่างไรดีเมื่อพบผู้ป่วยเจ็บแน่นทรวงอกหรือหัวใจ ????
 สพฉ.อบรมวิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้นในกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินให้สื่อหลากหลายสำนัก เตรียมพร้อมเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์ให้ความช่วยเหลือในการเจ็บป่วยฉุกเฉิน


| สถิติข้อมูลเด่น | ข่าวเด่นประเด็นร้อน | เกร็ดเล็ก ความรู้แยะ | เปิดคลังความรู้ บทความเด่น | ดูสื่อเด่น |
| โหลดได้อ่านดี | ศูนย์ข่าวนักสื่อสารกู้ชีพ | ติดต่อเรา
ลิขสิทธิ์ของเนื้อหาและรูปภาพที่ปรากฎในเว็บไซต์นี้เป็นของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ   
ห้ามนำไปใช้ก่อนได้รับอนุญาตติดต่อขออนุญาตได้ที่ emit1669@gmail.com โทรศัพท์ : 0-28721669