รับข่าวสาร
รับ ยกเลิก

            สพฉ. จัดประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติ 24-26 มี.ค.นี้ ชูประเด็นลดช่องว่างระบบการแพทย์ฉุกเฉินไทย


 
สพฉ. จัดประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติ 24-26 มี.ค.นี้ ชูประเด็นลดช่องว่างระบบการแพทย์ฉุกเฉินไทย
           สพฉ. จัดประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติ 24-26 มี.ค.นี้ ชูประเด็นลดช่องว่างระบบการแพทย์ฉุกเฉินไทย ตั้งเป้าพัฒนาเพื่อให้ผู้ป่วยฉุกเฉินได้รับบริการที่มาตรฐานและทันท่วงที
          นพ.อนุชา เศรษฐเสถียร เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) กล่าวว่า สพฉ.ได้จัดการประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติ ประจำปี 2557 ขึ้น ระหว่างวันที่ 24-26 มีนาคม นี้ ที่ศูนย์การประชุมไบเทค บางนากรุงเทพมหานคร ภายใต้ประเด็นหลักเรื่อง“รวมพลังลดช่องว่างการแพทย์ฉุกเฉินไทย” หรือ “National EMS Forum & Expo 2014 : Together to Fill Thai EMS Gaps”
          สำหรับระบบการแพทย์ฉุกเฉินในประเทศไทยนั้น ถือว่ามีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง จนปัจจุบันมีเครือข่ายภาคีการแพทย์ฉุกเฉินเพิ่มขึ้น ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ท้องถิ่น องค์กรการกุศลไม่แสวงหาผลกำไร มีการสนับสนุนการจัดตั้งชุดปฏิบัติการฉุกเฉินให้ครอบคลุมทั่วประเทศ มีการพัฒนาศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ การผลิตและพัฒนาผู้ปฏิบัติการ พัฒนามาตรฐาน และส่งเสริมให้มีอาสาฉุกเฉินชุมชนเพื่อช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้นและสามารถแจ้งเหตุได้ถูกต้องและเหมาะสม แต่อย่างไรก็ตามจากผลการวิจัยและรายงานต่างๆ ก็ยังพบว่ามีช่องว่างที่จำเป็นต้องได้ต้องได้รับการพัฒนาต่อไป ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง ความไม่เพียงพอของจำนวนผู้ปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน การเข้าถึงบริการ การดำเนินการและการบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน การมีส่วนร่วมของหน่วยงาน องค์กร และภาคส่วนต่าง ๆ ตลอดจนการ สร้างและเผยแพร่ความรู้ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ดังนั้นในการประชุมครั้งนี้ สพฉ. จึงได้จัดให้มีการหารือเรื่องดังกล่าว และตั้งเป้าจะลดช่องว่างในระบบการแพทย์ฉุกเฉินให้ได้มากที่สุด เพื่อประโยชน์ของผู้ป่วยฉุกเฉินที่จะได้รับการบริการที่ได้มาตรฐาน จนพ้นภาวะฉุกเฉินหรือได้รับการบำบัดรักษาเฉพาะอย่างทันท่วงที
          นพ.อนุชา กล่าวต่อว่า การประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินระดับชาตินอกจากจะเป็นเวทีวิชาการระดับชาติที่ สพฉ.จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ยังเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และนำเสนอความคิดเห็น เพื่อพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินร่วมกัน โดยในปีนี้มีหัวข้อที่น่าสนใจหลายเรื่อง อาทิ การปาฐกถาพิเศษเรื่อง “ความท้าทายในการลดช่องว่างของระบบการแพทย์ฉุกเฉินไทย” โดย นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ การบรรยายการบริหารจัดการ 12 เครือข่ายบริการกับการแพทย์ฉุกเฉิน โดยปลัดกระทรวงสาธารณสุข เวทีเสวนาเรื่อง “ทุกชีวิตปลอดภัยในรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินจริงหรือ?” มาตรฐานโลกสู่มาตรฐาน EMS ไทย เป็นต้นอย่างไรก็ตามผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ที่หน้างาน หรือติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.niems.go.th
 | วันที่ 17/03/2557

IeO1 734


 สพฉ. จับมือกระทรวงสาธารณสุข รพ.รัฐและเอกชน ปรับระบบการรักษาผู้ป่วยฉุกเฉิน 6 ข้อ ย้ำหากเจ็บป่วยฉุกเฉินสามารถเข้ารักษาในโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดได้ฟรี
 เลขาสพฉ.ย้ำประชาชนเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตใช้สิทธิเข้ารักษาได้ในโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด ทั้งโรงพยาบาลรัฐและเอกชน
 สพฉ.เตรียมพร้อมรับมือผู้ป่วยฉุกเฉินช่วงเทศกาลสงกรานต์ ย้ำผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤติเข้ารับการรักษาได้ในทุกโรงพยาบาลฟรี ในช่วง 72 ชั่วโมงแรก
 สพฉ. แนะประชาชนยึด 7 แนวทางขับขี่ปลอดภัยรับเทศกาลสงกรานต์
 สพฉ.จัดตั้งวอร์รูมประเมินสถานการณ์ม็อบเสธอ้ายอย่างใกล้ชิด จัดรถฉุกเฉินเคลื่อนที่เร็ว


| สถิติข้อมูลเด่น | ข่าวเด่นประเด็นร้อน | เกร็ดเล็ก ความรู้แยะ | เปิดคลังความรู้ บทความเด่น | ดูสื่อเด่น |
| โหลดได้อ่านดี | ศูนย์ข่าวนักสื่อสารกู้ชีพ | ติดต่อเรา
ลิขสิทธิ์ของเนื้อหาและรูปภาพที่ปรากฎในเว็บไซต์นี้เป็นของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ   
ห้ามนำไปใช้ก่อนได้รับอนุญาตติดต่อขออนุญาตได้ที่ emit1669@gmail.com โทรศัพท์ : 0-28721669