รับข่าวสาร
รับ ยกเลิก

            แพทย์รามาฯ ชี้ไทยมีความเสี่ยงเกิดภัยพิบัติมาก ระบุการบิน 4.7 ล้านครั้งมีอัตราการเกิดอุบัติเหตุ 1 ครั้ง


 


 


 

ที่โรงแรมดิเอมเมอรัล รัชดา กรุงเทพมหานคร คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)  จัดประชุมวิชาการเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ “ถึงเวลาเผชิญภัยพิบัติ” โดย นพ.สรวิศ สวัสดิ์มงคลกุล คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี กล่าวในหัวข้อ การวิเคราะห์ความเสี่ยงว่าในประเทศไทยมีความเสี่ยงที่จะเกิดพิบัติภัยเป็นจำนวนมาก โดยแบ่งเป็นภัยพิบัติที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติ  อาทิ น้ำท่วม ภัยแล้ง และภัยพิบัติที่เกิดขึ้นจากการกระทำของมนุษย์ เช่น อุบัติเหตุทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ซึ่งขณะนี้อุบัติเหตุที่กำลังเป็นที่พูดถึงมากที่สุด คือ อุบัติเหตุจากเครื่องบิน ซึ่งเราถือว่าเป็นภัยพิบัติ เพราะเกิดผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะปัจจุบันนี้สายการบินโลว์คอสเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก จึงทำให้การโดยสารโดยเครื่องบินทั่วโลกมีผู้ใช้บริการเป็นจำนวนมากโดยมีสถิติระบุว่าในทุกๆ วินาทีจะมีเครื่องบินบินอยู่บนหัวเรา 30000 ลำ และในการบิน 4.7 ล้านครั้งจะมีอัตราการเกิดอุบัติเหตุขึ้น 1 ครั้ง ซึ่งจากสถิตินี้ถือได้ว่าการเดินทางโดยเครื่องบินเป็นการเกิดอุบัติเหตุน้อยที่สุด และปลอดภัยที่สุดกว่าการเดินทางในรูปแบบอื่นๆ แต่เมื่อเกิดอุบัติเหตุแล้วจะเกิดการสูญเสียที่มาก

ทั้งนี้มีการวิเคราะห์ทางสถิติจาก The Popular Mechanics ออกมาแล้ว โดยระบุว่าจากการนำข้อมูลอุบัติเหตุของเครื่องบินในสหรัฐฯ จำนวน 20 ครั้ง จากสำนักงานความปลอดภัยด้านการขนส่งแห่งสหรัฐฯ (NTSB) ตั้งแต่ปี 2514 จนถึง ส.ค. 2550 อย่างละเอียด ที่มีทั้งผู้รอดชีวิตและเสียชีวิต พร้อมทั้งข้อมูลแผนผังที่นั่งของผู้โดยสารมาวิเคราะห์ว่าอุบัติเหตุแต่ละครั้ง ผู้โดยสารในแต่ละที่นั่งมีสภาพเป็นอย่างไร โดยผลการวิเคราะห์ได้แบ่งลำตัวเครื่องบินออกเป็น 4 ส่วน และพบว่า ยิ่งนั่งใกล้หางเครื่องบินมากกว่า ก็จะมีโอกาสรอดชีวิตมากกว่านั่งในส่วนหน้าถึง 20% เลยทีเดียว ส่วนหัวของเครื่องบินคือจุดเสี่ยงตายมากที่สุด และเป็นที่นั่งของ First Class และ Business Class นั่นเอง มีโอกาสรอดชีวิตประมาณ 49% เท่านั้น ซึ่งจะเพิ่มขึ้นเป็น 56% เมื่อนั่งตรงส่วนกลางและส่วนบริเวณปีกของเครื่องบิน ขณะที่ของชั้นประหยัดในส่วนท้าย จะมีโอกาสรอดมากถึง 69%

ส่วนภัยพิบัติทางธรรมชาติที่น่าเป็นกังวลสำหรับประเทศไทยในขณะนี้ คือ ภัยน้ำท่วม และภัยแล้ง ซึ่งจะต้องมีการเตรียมตัวในระดับชุมชนของแต่ละภาค คือมีการจัดทำแผนที่ชุมชน สำรวจความเสี่ยงว่าพื้นที่ของตนเองจะเกิดภัยพิบัติในเรื่องอะไรได้บ้าง ให้ความรู้ประชาชนถึงการเตรียมตัวป้องกัน และสอนให้ประชาชนรู้จักจัดเตรียมถุงยังชีพไว้ใช้ในกรณีเกิดภัยพิบัติ นอกจากนี้สิ่งที่น่าเป็นกังวลคือภัยพิบัติอุบัติใหม่ที่คร่าชีวิตประชาชนจำนวนมาก เช่น การเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ การเกิดเหตุระเบิด ซึ่ง สถานการณ์ในประเทศไทยเริ่มมีความเสี่ยงในประเทศไทยเรื่องนี้มากขึ้น ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องหาทางป้องกันในเรี่องนี้ด้วย

  

       

 

 | วันที่ 20/03/2557

IeO1 839


 เครือข่ายการแพทย์ฉุกเฉินน้อมใจ สืบสานพระราชปณิธาน “การแพทย์ฉุกเฉิน” เพื่อคนไทย
 “ เปิดข้อมูลสถานการณ์ภัยพิบัติ เพื่อความพร้อมและการเตรียมการรับมืออย่างทันท่วงที”
 ช่วยชีวิตคนให้สุขกันเถอะเรา
 แนะวิธีปฐมพยาบาลและเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บในสถานการณ์ชุมนุม
 สพฉ. ห่วงผู้ป่วยโรคหัวใจ พบปีที่ผ่านมามีผู้ป่วยกว่าแสนคน ย้ำผู้ป่วยภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน ต้องได้รับการรักษาภายใน 3 ชั่วโมง


| สถิติข้อมูลเด่น | ข่าวเด่นประเด็นร้อน | เกร็ดเล็ก ความรู้แยะ | เปิดคลังความรู้ บทความเด่น | ดูสื่อเด่น |
| โหลดได้อ่านดี | ศูนย์ข่าวนักสื่อสารกู้ชีพ | ติดต่อเรา
ลิขสิทธิ์ของเนื้อหาและรูปภาพที่ปรากฎในเว็บไซต์นี้เป็นของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ   
ห้ามนำไปใช้ก่อนได้รับอนุญาตติดต่อขออนุญาตได้ที่ emit1669@gmail.com โทรศัพท์ : 0-28721669