รับข่าวสาร
รับ ยกเลิก

            รับมือ (ภัย) พิบัติ“DMERT”เตรียมพร้อมเพื่อลดความเสียหาย


 

รับมือ (ภัย) พิบัติ"DMERT"เตรียมพร้อมเพื่อลดความเสียหาย


 


ในอดีต อาจเรียกได้ว่า ประเทศไทย เป็นหนึ่งในประเทศที่โชคดีและรอดพ้นจากภัยพิบัติ ภัยธรรมชาติ มาแล้วหลายต่อหลายครั้ง แต่ในช่วงไม่กี่ปีมานี้ "ภัยพิบัติ"เป็นสิ่งที่คนไทยได้สัมผัสและได้รับบทเรียนกันถ้วนหน้า รวมทั้งมีแนวโน้มเกิดขึ้นบ่อยครั้งและรุนแรงมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็น"น้ำท่วม ดินถล่ม น้ำป่าไหลหลาก ภัยแล้ง ภัยหนาว แผ่นดินไหว สึนามิ"

ดังนั้นการเตรียมพร้อมรับมือจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่สุด ซึ่งส่วนหนึ่งก็เพื่อลดความเสียหายที่ไม่ควรจะเกิดขึ้น ซึ่งเรื่องที่จำเป็นเรื่องหนึ่ง คือ การวางแผนเตรียมพร้อมทางด้านการแพทย์ฉุกเฉิน เพราะภัยพิบัติที่เกิดขึ้นแต่ละครั้งจะตามมาด้วย ผู้บาดเจ็บ ผู้ป่วยฉุกเฉิน หรือแม้แต่เสียชีวิต ไม่มากก็น้อย !!!!

 


ชุดปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินเคลื่อนที่เร็วตอบโต้ภัยพิบัติ (DMERT : Disaster Medical Emergency Response Team)จึงถูกออกแบบขึ้นเพื่อรองรับการจัดการในส่วนนี้สำหรับชุดDMERTเป็นการผสมผสานข้อดีระหว่างทีม MERT (Medical Emergency Response Team) ที่ริเริ่มโดยกรมการแพทย์และสมาคมเวชศาสตร์ฉุกเฉิน เมื่อปี พ.ศ.2550และทีมDMAT (Disaster Medical Assistant Team) ที่เปิดอบรมมาแล้วตั้งแต่ปี 2551ทั้งเรื่อง การจัดขนาดทีมให้มีขนาดเหมาะสมมากขึ้น เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการออกปฏิบัติ การจัดทีมตามความชำนาญพิเศษ เป็นต้น


DMERT 1 ชุด จะประกอบด้วยแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน แพทย์ที่รับผิด


ชอบงานด้านสาธารณภัย หรือแพทย์ทั่วไป จำนวน 2คน พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินหรือสาธารณภัย จำนวน 4 คน เจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์(EMT-I) เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน หรือผู้ช่วยพยาบาล 2คน และ พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ หรืออาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ (FR) 3 คน รวมชุดละ 11 คน ซึ่งทั้งหมดจะต้องผ่านการอบรมทั้งในส่วนของภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเพื่อให้รู้จักการประสานงาน การจัดการกับระบบการสื่อสาร การวางแผนในการช่วยเหลือเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ รวมทั้งการเคลื่อนย้ายในแนวดิ่งจากอาคารสูง โดยเฉพาะในเหตุการณ์ที่มีผู้บาดเจ็บจำนวนมาก หรือมีสถานการณ์ภัยพิบัติแทรกซ้อนอยู่ตลอดเวลา

เมื่อเกิดภัยพิบัติ ทีม DMERT จะสามารถจัดทีมและออกช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างทันท่วงที สามารถดำรงชีวิตและช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยไม่ต้องพึ่งพาพื้นที่ ซึ่งจะมีอุปกรณ์ที่จำเป็น เช่น เต้นท์สนาม เครื่องปั่นไฟ ถังน้ำ เครื่องมือทางการแพทย์ ฯลฯ ไปพร้อมกับทีม เพื่อเข้าไปในพื้นที่ที่ประสบภัยพิบัติ เสมือนตั้งเป็นโรงพยาบาลสนามย่อยๆ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย


                ปัจจุบันสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ได้จัดอบรมทีม DMERT แล้ว4 รุ่น รุ่นละ 5 ชุดปฏิบัติการ รวม 20 ทีม ซึ่งกระจายในทุกเขตพื้นที่ เพื่อกระจายความพร้อมสู่พื้นที่ให้มากที่สุด และในอนาคตจะมีการจัดอบรมเพิ่มเติม เพราะการเตรียมพร้อมที่ดี หมายถึงทุกชีวิตของผู้ประสบภัยมีโอกาสเพิ่มที่จะรอดชีวิตหรือได้รับการช่วยเหลือที่ดีขึ้น.....

 
 | วันที่ 30/08/2555

IeO1 1704


 ถอดบทเรียน 4 ยูเทิร์นจุดเสี่ยงเมืองพัทยาเกิดอุบัติเหตุซ้ำซาก กู้ชีพระบุสถิติคนตาย 5 รายภายใน 1 ปี
 รับมือ (ภัย) พิบัติ“DMERT”เตรียมพร้อมเพื่อลดความเสียหาย
 เปิดถนนจุดเสี่ยง “โค้งเขาโพธิ์” จังหวัดประจวบคีริขันธ์ ชี้เป็นอีกหนึ่งจุดเสี่ยงบนถนนเพชรเกษมที่รอการแก้ไข พบสถิติอุบัติเหตุช่วงเดือน สิงหาคม-กันยายน 2557 จำนวน กว่า30ครั้ง
 ชาวบ้านบึง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร้องขอไฟแดงลดอุบัติเหตุ
 “วิราพร ยัญญางกูร” พยาบาลฉุกเฉินบันนังสตา ลุยงานกู้ชีพ ดูแลผู้บาดเจ็บ ท่ามกลางไฟใต้


| สถิติข้อมูลเด่น | ข่าวเด่นประเด็นร้อน | เกร็ดเล็ก ความรู้แยะ | เปิดคลังความรู้ บทความเด่น | ดูสื่อเด่น |
| โหลดได้อ่านดี | ศูนย์ข่าวนักสื่อสารกู้ชีพ | ติดต่อเรา
ลิขสิทธิ์ของเนื้อหาและรูปภาพที่ปรากฎในเว็บไซต์นี้เป็นของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ   
ห้ามนำไปใช้ก่อนได้รับอนุญาตติดต่อขออนุญาตได้ที่ emit1669@gmail.com โทรศัพท์ : 0-28721669