รับข่าวสาร
รับ ยกเลิก

            รำลึก ๑๐ ปีสึนามิ สธ.จับมือ สพฉ. ประชุมเครือข่ายอาเซียน รับมือภัยพิบัติ ย้ำ ครั้งหน้าจะไม่มีการสูญเสียอีกต่อไป


 

รำลึก ๑๐  ปีสึนามิ สธ.จับมือ สพฉ. ประชุมเครือข่ายอาเซียน รับมือภัยพิบัติ ย้ำ ครั้งหน้าจะไม่มีการสูญเสียอีกต่อไป 

 วันนี้ (๑๐ ธันวาคม ๕๗) กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ และองค์การความร่วมหรือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมระดับภูมิภาคครั้งที่ ๑ เกี่ยวกับการสำรวจระบบภัยพิบัติด้านการแพทย์ฉุกเฉินในภูมิภาคอาเซียน ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ ที่โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้ จังหวัดภูเก็ต โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และผู้แทนจากองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานในด้านภัยพิบัติทางการแพทย์และแพทย์ที่ทำงานในด้านการแพทย์ฉุกเฉิน จากประเทศในภูมิภาคอาเซียนเข้าร่วมประชุม

นายแพทย์สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข และประธานคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความร่วมมือระหว่างองค์กรระดับชาติและนานาชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศสมาชิกอาเซียน ที่จะพัฒนาความรู้ในการเตรียมพร้อมและการรับมือกับเหตุฉุกเฉิน เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถการประสานงานและแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการแพทย์และสาธารณสุขกับต่างประเทศ ซึ่งจากบทเรียนการเกิดสึนามิเมื่อ ๑๐ ปีก่อนทำให้เกิดการพัฒนาในหลายๆด้าน ที่สำคัญคือมีสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ หรือ สพฉ. เป็นองค์กรที่มีความคล่องตัวและมีบทบาทในการเชื่อมโยงกับเครือข่ายการแพทย์ฉุกเฉินทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งในปีนี้ได้มีการประสานงานกับองค์การความร่วมหรือระหว่างประเทศของญี่ปุ่นหรือไจก้า (JICA) และหน่วยงานด้านสาธารณสุขของประเทศเวียดนาม ที่จะร่วมดำเนินการสำรวจการจัดการภัยพิบัติด้านการแพทย์และระบบการแพทย์ฉุกเฉินในอาเซียนตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗ ถึงเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘

“การเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือภัยพิบัตินั้นแบ่งเป็นด้านกู้ภัยและด้านกู้ชีพ ซึ่งทางจังหวัดโดยเครือข่ายกรมป้องกันภัยเป็นผู้ดูแลด้านกู้ภัย ส่วนงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินหรือการกู้ชีพนั้น ในปัจจุบัน เรามีสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ซึ่งได้ทำงานร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข ในการเตรียมความพร้อมด้านสายด่วน ๑๖๖๙ ด้านหน่วยปฏิบัติการ ยานพาหนะ และการประสานงานเครือข่ายกู้ชีพต่างๆ ซึ่งยังมีบางส่วนที่ต้องพัฒนาต่อเนื่องเช่นการจัดทำระบบฐานข้อมูลการส่งต่อผู้บาดเจ็บและการรองรับของโรงพยาบาล รวมไปถึงการพัฒนาองค์ความรู้ให้กับบุคลากร”  นายแพทย์สมศักดิ์ กล่าว


ด้านนายแพทย์อนุชา เศรษฐเสถียร เลขาธิการ สพฉ. กล่าวว่า บทบาทของ สพฉ. ในการรับมือภัยพิบัติของประเทศ จะมีอยู่ ๒ ขั้นตอน คือ ช่วงการเตรียมตั้งรับเหตุที่ยังไม่เกิด ทางสถาบันฯ จะมีการส่งทีมไปประเมินโรงพยาบาลและหน่วยปฏิบัติการ ในด้านของแผนเผชิญเหตุ เครืองมือต่างๆ และการฝึกซ้อม ซึ่งหากมีเหตุการณ์เกิดขึ้น ทาง สพฉ. จะมีระบบฐานข้อมูลการแพทย์ฉุกเฉินที่ทันสมัยเพื่อสนับสนุนหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุขในด้านการบริหารจัดการ  และเป็นหน่วยงานกลางในการประสานอากาศยานจากทั่วประเทศที่ทำข้อตกลงไว้กับ สพฉ. เพื่อการลำเลียงผู้ป่วยผู้บาดเจ็บ

ทั้งนี้ประโยชน์ที่ได้จากการประชุมในครั้งนี้ คือจะมีการสำรวจเพื่อลดช่องว่างในด้านต่างๆ มีการออกแบบการบริหารจัดการ การค้นคว้าวิจัย การดูงานการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพของทีมตอบโต้ภัยพิบัติหรือ DMT ตามความต้องการของแต่ละประเทศ ไม่เพียงแต่ความสามารถในการตอบสนองภายในประเทศเท่านั้น แต่ยังจะทำหน้าที่ร่วมกันแก้ไขปัญหากรณีฉุกเฉินต่างๆของประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งจะเป็นสิ่งสำคัญเพื่อการอยู่รอดของผู้ประสบภัยเมื่อยามเกิดภัยพิบัติ

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 | วันที่ 10/12/2557

IeO1 647


 เขียว – เหลือง – แดง แยกสีแยกประเภทเจ็บป่วยฉุกเฉิน
 สพฉ.เตือนรับมืออากาศหนาว ชี้ผู้ป่วยโรคหัวใจ-หลอดเลือดสมอง ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ เหตุอากาศหนาวส่งผลให้ความดันโลหิตเพิ่มสูง
 สพฉ. กำหนด 10 อาการฉุกเฉินวิกฤต สำหรับการสื่อสารสู่ประชาชน ย้ำป่วยฉุกเฉินโทรแจ้งสายด่วน 1669 บริการฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง
 สพฉ.ประสานพื้นที่เสี่ยงภัยรับมือสถานการณ์น้ำท่วม
 ชื่นชม ทีมแพทย์ Sky Doctor บินฝ่าหมอกควันช่วยผู้ป่วยฉุกเฉินที่อยู่ในภาวะวิกฤติ เนื่องจากตั้งครรภ์นอกมดลูก


| สถิติข้อมูลเด่น | ข่าวเด่นประเด็นร้อน | เกร็ดเล็ก ความรู้แยะ | เปิดคลังความรู้ บทความเด่น | ดูสื่อเด่น |
| โหลดได้อ่านดี | ศูนย์ข่าวนักสื่อสารกู้ชีพ | ติดต่อเรา
ลิขสิทธิ์ของเนื้อหาและรูปภาพที่ปรากฎในเว็บไซต์นี้เป็นของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ   
ห้ามนำไปใช้ก่อนได้รับอนุญาตติดต่อขออนุญาตได้ที่ emit1669@gmail.com โทรศัพท์ : 0-28721669