รับข่าวสาร
รับ ยกเลิก

            เร็ว = รอด


 

เร็ว=รอด               

หัวใจสำคัญของการข่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน  คงหนีไม่พ้น การช่วยเหลืออย่างถูกวิธี ได้มาตรฐาน และทันการณ์  ประเด็นนี้สอดรับกับงานวิจัยเรื่อง“ความคุ้มค่าการพัฒนาประสิทธิผลของการปฏิบัติการฉุกเฉินอย่างทันท่วงที”  ที่สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) จับมือกับมหาวิทยาลัย Karlstad ราชอาณาจักสวีเดนร่วมกันศึกษาก็สามารถตอกย้ำได้อย่างชัดเจนว่าว่าหากช่วยเหลือเร็ว ถูกต้อง ก็จะเพิ่มโอกาสรอดชีวิตของผู้ป่วยฉุกเฉินได้ หรือเรียกง่ายๆ ว่า “เร็ว” เท่ากับ “รอด”(ย่อหน้านี้ทำเป็นตัวอักษรขนาดใหญ่ค่า)

สำหรับผู้ป่วยฉุกเฉิน เวลาแม้เพียงเสี้ยววินาทีก็มีความสำคัญมาก ดังนั้นหากทีมกู้ชีพใช้เวลาสำหรับการปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินเพิ่มขึ้นโอกาสความสูญเสียก็จะเพิ่มมากขึ้นด้วย ซึ่งไม่ว่าจะล่าช้าในกระบวนการขั้นตอนใด จะส่งผลให้เกิดความเสี่ยง ทั้งจากอาการแทรกซ้อนที่เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งท้ายที่สุดอาจส่งผลให้เกิดการเสียชีวิตหรือพิการโดยไม่จำเป็น

นอกจากนี้หากตีมูลค่าความเสียหายทางต้นทุน ซึ่งคงเทียบไม่ได้กับความสูญเสียทางชีวิต แต่ก็เป็นเครื่องตอกย้ำได้ว่า ยิ่งเร็วเท่าไรก็ยิ่งดี  โดยผลวิจัยพบว่าค่าเฉลี่ยของมูลค่าความสูญเสียต่อครั้งสำหรับกรณีเสียชีวิต เท่ากับ 3,959,387-4,658,004 บาท กรณีพิการ เท่ากับ 4,503,479-5,404,175 บาท กรณีบาดเจ็บสาหัส เท่ากับ 123,245-128,836 บาท กรณีบาดเจ็บเล็กน้อย เท่ากับ 30,289-30,461 บาท และกรณีทรัพย์สินเสียหายเท่านั้น เท่ากับ 40,220 บาท

ส่วนในเรื่องของเวลาการช่วยเหลือจะแบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ 1.ช่วงเวลาที่นับจากรับแจ้งเหตุฉุกเฉิน จนทีมกู้ชีพถึง ณ จุดเกิดเหตุ (Response time) โดยหากลดเวลาลง  1 นาที จะลดมูลค่าความสูญเสียทางเศรษฐศาสตร์ลง1,634,288,587บาทและ2.ช่วงเวลาปฏิบัติการช่วยเหลือทางการแพทย์ฉุกเฉิน (Operation time)  หากลดเวลาลง 1 นาที จะลดมูลค่าความสูญเสียทางเศรษฐศาสตร์ลง 818,472,315 บาท

นี่คงเป็นเครื่องยืนยันได้ชัดเจนว่าระบบการปฏิบัติการด้านการแพทย์ฉุกเฉินมีความสำคัญมาก หากพัฒนาและวางระบบได้ดี ช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินได้เร็ว นอกจากจะลดความสูญเสียทางชีวิตได้แล้ว ผลพลอยยังลดความสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจได้ด้วย!!!!!


ความสัมพันธ์ระหว่างมูลค่าความสูญเสียในรูปของเงินบาทและระยะเวลาเริ่มต้นตั้งแต่รับแจ้งเหตุจนถึงจุดเกิดเหตุ

 

Download File PDF --> Click!


 | วันที่ 30/08/2555

IeO1 895


 นั่งเครื่องบินส่วนไหน ปลอดภัยที่สุด
 คณะกรรมการบูรณาการ ประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) และภาคีเครือข่ายอีกกว่า 24 องค์กรจัดกิจกรรม Kick Off แผนการจราจรสำหรับการกู้ชีพฉุกเฉิน
 เปิด 10 อันดับเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉิน-อุบัติเหตุที่เกิดกับเด็ก
 สถิติการเจ็บป่วยฉุกเฉินในเด็กปี 2557
 เปิดสถิติอุบัติเหตุคร่าชีวิตคนไทยอันดับ 6 ของโลก


| สถิติข้อมูลเด่น | ข่าวเด่นประเด็นร้อน | เกร็ดเล็ก ความรู้แยะ | เปิดคลังความรู้ บทความเด่น | ดูสื่อเด่น |
| โหลดได้อ่านดี | ศูนย์ข่าวนักสื่อสารกู้ชีพ | ติดต่อเรา
ลิขสิทธิ์ของเนื้อหาและรูปภาพที่ปรากฎในเว็บไซต์นี้เป็นของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ   
ห้ามนำไปใช้ก่อนได้รับอนุญาตติดต่อขออนุญาตได้ที่ emit1669@gmail.com โทรศัพท์ : 0-28721669