รับข่าวสาร
รับ ยกเลิก

            เปิดประเด็นปัญหาป้ายโฆษณาล้นแยกทางเข้า บขส. แห่งที่2 จังหวัดระยอง


 

เปิดประเด็นปัญหาป้ายโฆษณาล้นแยกทางเข้า บขส. แห่งที่2 จังหวัดระยอง จนก่อให้เกิดอุบัติเหตุ วอนผู้ประกอบการมีจิตสำนึกในการติดตั้งป้าย  จี้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอย่างเร่งด่วนพร้อมหาแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน เตือนประชาชนขับขี่รถด้วยความระมัดระวัง

 

คุณสุรศักดิ์ จันทน์เทศ เจ้าหน้าที่ศูนย์กู้ชีพเทศบาลตำบลเนินพระ และนักสื่อสารกู้ชีพสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติประจำภาคตะวันออกได้ลงสำรวจพื้นที่บริเวณแยกหลายจุดในจังหวัดระยองพบว่ามีอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติบนท้องถนนได้โดยที่หลายฝ่ายอาจจะลืมคาดคิดนั่นก็คือประเด็นปัญหาการติดตั้งป้ายโฆษณาในบริเวณทางแยกและบริเวณริมถนนหลายจุดในจังหวัดระยอง โดยคุณสุรศักดิ์ระบุว่า ถนนและแยกหลายเส้นในจังหวัดระยองโดยเฉพาะบริเวณสี่แยกทางเข้าบริษัทขนส่งจำกัด (บขส) แห่งที่2 จังหวัดระยองนั้นเต็มไปด้วยการติดป้ายโฆษณาที่กินพื้นที่ถนนที่ประชาชนต้องใช้สัญจรไปมาเป็นจำนวนมาก ซึ่งการติดป้ายโฆษณาในลักษะนี้เป็นอีกหนึ่งประเด็นปัญหาที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนบ่อยครั้งและอุบัติในหลายครั้งที่ก็ทำให้เกิดการสูญเสียทั้งทรัพย์สินและชีวิตของผู้ประสบเหตุ การติดตั้งป้ายใกล้ช่วงทางแยกตัดถนน หรือการติดตั้งป้ายที่เรียงติดกันเป็นจำนวนมากซึ่งจะทำให้บดบังทัศนะวิสัยของผู้ขับขี่ยวดยานพาหนะไม่สามารถมองเห็นรถที่ใช้ทางได้  นอกจากนี้แล้วในบางครั้งป้ายที่ผู้ประกอบการต่างๆนำมาติดเป็นป้ายที่ไม่มีความแข็งแรงและล้มขวางเข้าไหล่ทางจนก่อให้เกิดอุบัติเหตุในหลายครั้งมาแล้วด้วย 

เจ้าหน้าที่ศูนย์กู้ชีพเทศบาลตำบลเนินพระ และนักสื่อสารกู้ชีพสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติประจำภาคตะวันออกระบุอีกว่า  ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันอันตรายจากการติดตั้งป้ายโฆษณาที่บดบังทัศนะวิสัยตามแยกต่างๆ ผู้ประกอบการควรหาวิธีการหรือตำแหน่งที่เหมาะสมในการติดตั้งป้ายโฆษณาริมทางถนน และควรมีหน่วยงานที่ดูแลและรับผิดชอบออกมาตรวจสอบและแก้ไข เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุทางท้องถนนได้อีกทางหนึ่งด้วย ทั้งนี้ประชาชนที่ใช้ทางบริเวณสี่แยกทางเข้าบริษัทขนส่งจำกัด (บขส) แห่งที่2 จังหวัดระยอง ควรลดความเร็วและระมัดระวังด้วยเพื่อความไม่ประมาท และหากพบอุบัติเหตุทางถนน มีผู้บาดเจ็บต้องการความช่วยเหลือด้านการแพทย์ฉุกเฉินและรถพยาบาล สามารถแจ้งได้ที่สายด่วน1669เบอร์เดียวทั่วไทย ฟรีตลอด24ชั่วโมง

อย่างไรก็ตามเมื่อวันที่ 12 พ.ย. 57 ที่ผ่านมานั้น นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้ออกมาระบุถึงแนวทางในการจัดระเบียบการติดตั้งป้ายโฆษณาในพื้นที่สาธารณะว่าเพื่อเป็นการจัดระเบียบป้ายโฆษณาที่มีการติดตั้งในสถานที่ต่างๆ ทั้งในบริเวณเส้นทางสายหลัก สายรอง ทางแยก ทางเท้า ที่สาธารณะ แหล่งท่องเที่ยว ที่มีการติดตั้ง ปิดประกาศ หรือแขวนป้ายบริเวณต้นไม้ เสาไฟฟ้า ตู้โทรศัพท์ หรือสถานที่อื่นๆ ที่ทำให้ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย บดบังภูมิทัศน์หรือทัศนียภาพ และส่งผลกระทบในเรื่องความปลอดภัยในการขับขี่จนอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุ หรือเป็นอุปสรรคต่อการจราจร รวมไปถึงป้ายที่มีการฝ่าฝืนระเบียบกฎหมาย เช่น การก่อสร้างหรือดัดแปลงต่างๆ กระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้จังหวัด อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องตรวจสอบป้ายโฆษณาต่างๆ ในพื้นที่รับผิดชอบที่ติดตั้งในลักษณะข้างต้น ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยอย่าให้มีลักษณะที่อาจก่อให้เกิดอันตรายในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

กรณีที่ตรวจพบว่ามีการฝ่าฝืนระเบียบกฎหมาย เช่น การก่อสร้างหรือดัดแปลงป้ายโฆษณา หรือการโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต ให้แจ้งและกำกับหน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปลด รื้อถอน หรือดําเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เช่น พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และระเบียบกฎหมายอื่น

 

ภาพและข่าวโดย คุณสุรศักดิ์ จันทน์เทศ ศูนย์กู้ชีพเทศบาลตำบลเนินพระ นักสื่อสารกู้ชีพ สพฉ. (ภาคตะวันออก)


 

 | วันที่ 21/12/2557

IeO1 1642


 การเสียสละที่แลกด้วยชีวิต... ต๊ะ หนุ่มกู้ภัย ช่วยคนอื่นจนวินาทีสุดท้าย
 เปิดถนนจุดเสี่ยง “โค้งเขาโพธิ์” จังหวัดประจวบคีริขันธ์ ชี้เป็นอีกหนึ่งจุดเสี่ยงบนถนนเพชรเกษมที่รอการแก้ไข พบสถิติอุบัติเหตุช่วงเดือน สิงหาคม-กันยายน 2557 จำนวน กว่า30ครั้ง
 สพฉ.สอนช่วยเหลือฟื้นคืนชีพ กับแกนนำยุวกาชาด ชี้หลักสำคัญของการช่วยเหลือคือต้องมีสติ และรีบโทรแจ้งสายด่วน 1669
 เตือน‪‎อุทาหรณ์ของการทิ้งเด็กไว้ในรถเพียงลำพัง‬‬ กู้ชีพแนะวิธีการช่วยเหลือ ย้ำรีบโทรแจ้งสายด่วน 1669
 สำรวจ 1 ปีโศกนาฏกรรมเกาะล้าน "เรือข้ามฟาก-นักเที่ยว"ละเลยกฎปลอดภัย


| สถิติข้อมูลเด่น | ข่าวเด่นประเด็นร้อน | เกร็ดเล็ก ความรู้แยะ | เปิดคลังความรู้ บทความเด่น | ดูสื่อเด่น |
| โหลดได้อ่านดี | ศูนย์ข่าวนักสื่อสารกู้ชีพ | ติดต่อเรา
ลิขสิทธิ์ของเนื้อหาและรูปภาพที่ปรากฎในเว็บไซต์นี้เป็นของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ   
ห้ามนำไปใช้ก่อนได้รับอนุญาตติดต่อขออนุญาตได้ที่ emit1669@gmail.com โทรศัพท์ : 0-28721669