รับข่าวสาร
รับ ยกเลิก

            สพฉ.จัดประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติ 24-26 มี.ค.นี้ ที่ไบเทคบางนา ต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 เน้นเชื่อมห่วงโซ่คุณภาพการแพทย์ฉุกเฉินไทยใน 7 ประเด็นหลัก พัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินไทยให้ไร้ช่องว่าง


 

สพฉ.จัดประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติ 24-26 มี.ค.นี้ ที่ไบเทคบางนา ต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 เน้นเชื่อมห่วงโซ่คุณภาพการแพทย์ฉุกเฉินไทยใน7 ประเด็นหลัก พัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินไทยให้ไร้ช่องว่าง


สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)  จัดประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติ ประจำปี 2558 ซึ่งการประชุมวิชาการครั้งนี้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่9 ภายใต้หัวข้อ“เชื่อมห่วงโซ่คุณภาพการแพทย์ฉุกเฉินไทย”ระหว่างวันที่24 - 26 มีนาคม2558  ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ถนนบางนา-ตราด กรุงเทพมหานคร

                นพ.อนุชา เศรษฐเสถียร เลขาธิการ สพฉ. กล่าวว่า ระบบการแพทย์ฉุกเฉินไทยถือว่ามีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง จนปัจจุบันมีเครือข่ายภาคีการแพทย์ฉุกเฉินเพิ่มขึ้น ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ท้องถิ่น องค์กรการกุศลไม่แสวงหาผลกำไร มีการจัดทำมาตรฐานและวิธีการปฏิบัติการฉุกเฉินของระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน มีการสนับสนุนการจัดตั้งชุดปฏิบัติการฉุกเฉินให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ การพัฒนาศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการประจำจังหวัด การผลิตและพัฒนาผู้ปฏิบัติการ การส่งเสริมให้มีอาสาฉุกเฉินชุมชุนเพื่อช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้นและสามารถแจ้งเหตุได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม แต่อย่างไรก็ตามแม้ว่าระบบการแพทย์ฉุกเฉินจะได้รับการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง แต่จากการวิจัยและรายงานต่างๆ ก็ได้สะท้อนให้เห็นถึงช่องว่างที่จำเป็นที่จะต้องได้รับการพัฒนาต่อไปและจะต้องมีการเชื่อมโยงการพัฒนาให้เป็นระบบและมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งในเรื่องคุณภาพของการปฏิบัติการฉุกเฉิน ความไม่เพียงพอของจำนวนผู้ปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน การเข้าถึงการบริการ การดำเนินการและการบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน การมีส่วนร่วมของหน่วยงาน องค์กร และภาคส่วนต่าง ๆ  ดังนั้นในการประชุมครั้งนี้ สพฉ. จึงได้จัดให้มีการหารือในประเด็นดังกล่าวเพื่อเชื่อมห่วงโซ่คุณภาพการแพทย์ฉุกเฉินไทยให้ได้มากที่สุด รวมทั้งถือเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และนำเสนอความคิดเห็นเพื่อร่วมกันพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินต่อไป

สำหรับการประชุมในครั้งนี้จะแบ่งเป็นเรื่องการเชื่อมห่วงโซ่คุณภาพการแพทย์ฉุกเฉินใน7 ประเด็นหลัก คือ 1. การเชื่อมห่วงโซ่ระบบการแพทย์ฉุกเฉินในภาวะปกติและภัยพิบัติ 2.การเชื่อมห่วงโซ่การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน ทั้งการป้องกันการเกิดเหตุ การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินในโรงพยาบาล และการส่งต่อระหว่างโรงพยาบาล  3.การเชื่อมห่วงโซ่การทำงานระหว่างกู้ชีพ กู้ภัย อาสาสมัคร และท้องถิ่น4.การเชื่อมห่วงโซ่ระบบการแพทย์ฉุกเฉินระหว่างไทยและสากล 5.การเชื่อมห่วงโซ่งานวิจัยสู่นโยบายและการปฏิบัติการ 6.การเชื่อมห่วงโซ่ระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศการแพทย์ฉุกเฉิน และ7.การเชื่อมห่วงโซ่การผลิตและการทำงานบุคลากรทางการแพทย์ฉุกเฉิน

นพ.อนุชา กล่าวต่อว่า  นอกจากการประชุมทางวิชาการแล้ว ภายในงานยังมีนิทรรศการการแพทย์ฉุกเฉิน และกิจกรรมเวิร์คชอบ อาทิ การสาธิตการช่วยเหลือฟื้นคืนชีพ การนำเสนอผลงานของหน่วยงานที่ได้รับรางวัลดีเด่นประจำปี อีกทั้งยังมีการมอบโล่รางวัล และเข็มเชิดชูเกียรติให้กับผู้ปฏิบัติงานทางการแพทย์ฉุกเฉินด้วย ซึ่งบุคลากรทางการแพทย์ฉุกเฉินหรือผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมหรือติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่www.niems.go.th  ภายในวันที่ 13 มีนาคมนี้ หรือโทร 02-8721603
 

 

 

 | วันที่ 09/03/2558

IeO1 872


 เลขาฯ สพฉ.เสียใจหัวหน้าหน่วยงานท้องถิ่นที่จังหวัดพิษณุโลกวูบและเสียชีวิต พร้อมเปิดสถิติผู้ป่วยด้วยโรคหัวในขาดเลือด
 ครึ่งทศวรรษกับการแพทย์ฉุกเฉิน จากอดีต ปัจจุบัน สู่อนาคต (การประชุมวิชาการ EMS FORUM)
 สพฉ. ห่วงคนไทยป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจเพิ่มขึ้น เหตุใช้ชีวิตสังคมเมือง
 สพฉ.จับมือ องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA) ลงนามความร่วมมือพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินรองรับภัยพิบัติในภูมิภาคอาเซียน
 สพฉ.ร่วมมือกับ jica จัดฝึกซ้อมแผนการให้ความช่วยเหลือด้านการแพทย์ฉุกเฉินในภาวะภัยพิบัติของ 10 ประเทศอาเซียน


| สถิติข้อมูลเด่น | ข่าวเด่นประเด็นร้อน | เกร็ดเล็ก ความรู้แยะ | เปิดคลังความรู้ บทความเด่น | ดูสื่อเด่น |
| โหลดได้อ่านดี | ศูนย์ข่าวนักสื่อสารกู้ชีพ | ติดต่อเรา
ลิขสิทธิ์ของเนื้อหาและรูปภาพที่ปรากฎในเว็บไซต์นี้เป็นของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ   
ห้ามนำไปใช้ก่อนได้รับอนุญาตติดต่อขออนุญาตได้ที่ emit1669@gmail.com โทรศัพท์ : 0-28721669