รับข่าวสาร
รับ ยกเลิก

            วันกู้ชีพแห่งชาติ ......อีกก้าวสำคัญของการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินไทย


 

วันกู้ชีพแห่งชาติ ......อีกก้าวสำคัญของการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินไทย


 


วันที่ 10 มีนาคม ถือเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของระบบการแพทย์ฉุกเฉินไทย  โดยวันนี้ถือเป็นวันครบรอบ 20 ปีของการก่อตั้ง “ศูนย์นเรนทร” อีกทั้งยังถูกกำหนดให้เป็นวันกู้ชีพแห่งชาติ

โดยในอดีตมีผู้ป่วยฉุกเฉินที่ต้องเสียชีวิตและพิการที่ไม่สมควรเนื่องจากความล่าช้าหรือมีการนำส่งที่ผิดวิธี ดังนั้น กระทรวงสาธารณสุข โดยโรงพยาบาลราชวิถี จึงได้เริ่มต้นโครงการต้นแบบ “ระบบการรักษาพยาบาลก่อนถึงโรงพยาบาล” แก่ผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน ในพื้นที่บริการ (Pre hospital Care) และได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วน อาทิ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มูลนิธิร่วมกตัญญู  สถาบันการแพทย์ด้านอุบัติเหตุ และสาธารณภัย กรมการแพทย์  SAMU  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เข้ามาร่วมพัฒนาระบบการรักษาพยาบาลก่อนถึงโรงพยาบาลด้วย โดยได้อัญเชิญพระนามของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาชัยนาทนเรนทร องค์สถาปนากระทรวงสาธารณสุข มาเป็นชื่อของหน่วยปฏิบัติการ ที่เรียกว่า หน่วยกู้ชีพ " นเรนทร" โดยเริ่มเปิดอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2538 

และจากผลสำเร็จของการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินที่เกิดขึ้นก็คือ ทำให้เกิดการยอมรับและนำรูปแบบไปขยายผลโดยกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศในรูปแบบของ "ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน" Emergency Medical Services System (EMS) และต่อมาจึงได้เกิดสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ และหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนขึ้นมา เพื่อพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินในประเทศ

ซึ่งสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) ถือเป็นองค์กรของรัฐที่มีฐานะเป็นนิติบุคคลในกำกับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ที่ตั้งมาเพื่อให้มีรูปแบบการบริหารจัดการที่มีความคล่องตัวและสามารถบริหารงานตามนโยบายการบริหารงานของคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้การแพทย์ฉุกเฉินของประเทศไทย สามารถก้าวกระโดดไป ส่งผลให้ผู้ป่วยฉุกเฉินได้รับการคุ้มครองสิทธิในการเข้าถึงระบบการแพทย์ฉุกเฉินอย่างทั่วถึง เท่าเทียม มีคุณภาพมาตรฐาน ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ.2551

ดังนั้น สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติขอขอบคุณในความเสียสละชาวกู้ชีพไทยที่ได้ช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินให้รอดพ้นจากอันตราย


 

 | วันที่ 10/03/2558

IeO1 1354


 สพฉ.แนะขับรถกู้ชีพ-รถพยาบาลปลอดภัย วอนประชาชนหลีกทางให้นำส่งผู้ป่วยทันท่วงที
  "เพราะผู้ป่วยฉุกเฉินทุกคนคือคุณครู" ของชาวกู้ชีพ
 แนะวิธีปฐมพยาบาลและเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บในสถานการณ์ชุมนุม
 สพฉ. พัฒนาแอพลิเคชั่นตรวจสอบมาตรฐานรถฉุกเฉิน เปิดให้ดาวน์โหลดแล้วทั้งระบบ IOS และ Android เชื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ป่วยฉุกเฉิน
 นั่ง เรือโดยสาร อย่างไรให้ปลอดภัย


| สถิติข้อมูลเด่น | ข่าวเด่นประเด็นร้อน | เกร็ดเล็ก ความรู้แยะ | เปิดคลังความรู้ บทความเด่น | ดูสื่อเด่น |
| โหลดได้อ่านดี | ศูนย์ข่าวนักสื่อสารกู้ชีพ | ติดต่อเรา
ลิขสิทธิ์ของเนื้อหาและรูปภาพที่ปรากฎในเว็บไซต์นี้เป็นของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ   
ห้ามนำไปใช้ก่อนได้รับอนุญาตติดต่อขออนุญาตได้ที่ emit1669@gmail.com โทรศัพท์ : 0-28721669