รับข่าวสาร
รับ ยกเลิก

            ศูนย์ประสานงานการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมของอาเซียน หรือ AHA Centre


 
ประเทศอาเซียนได้จัดตั้ง ASEAN Combined Operation Against Natural Disaster หรือการปฏิบัติการร่วมของอาเซียนเพื่อต่อสู้กับภัยพิบัติทางธรรมชาติ โดยกำหนดให้มีศูนย์ประสานงานการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมของอาเซียน
หรือ AHA Centre เพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์ประสานงานกลางในการให้ความช่วยเหลือระหว่างประเทศสมาชิกเมื่อเกิดภัยพิบัติขนาดใหญ่ขึ้นโดยโครงสร้างของ AHA Center จะประกอบด้วยคณะกรรมการบริหาร (the Governing Board) ซึ่งมีหน้าที่ดูแลภาพรวมการปฏิบัติการของศูนย์ฯ และเจ้าที่ประจำศูนย์ไม่เกิน 20 ท่าน ปฏิบัติหน้าที่ในส่วนต่างๆ ของศูนย์ ได้แก่

     1) ส่วนการเตรียมความพร้อมการตอบโต้ และการฟื้นฟู (Preparedness, Response, and Recovery)
     2) ส่วนการประเมินความเสี่ยง การเฝ้าระวังและการเตือนภัยล่วงหน้า และการจัดการองค์ความรู้ (Risk Assessment, Early Warning and Monitoring, and Knowledge Management)
     3) ส่วนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (Prevention and Mitigation)
     4) ส่วนประสานความร่วมมือและระดมทรัพยากร (Partnership and Resource Mobilisation)
     5) ฝ่ายบริหารและการเงิน และการจัดการข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีด้านการสื่อสาร (Administration, Finance and Information Management and Communication Techonology (ICT))

    ซึ่งศูนย์ฯ ดังกล่าว มีที่ตั้งอยู่ ณ กรุงจากร์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ขณะนี้ได้เปิดตัวศูนย์ อย่างเป็นทางการแล้วและอยู่ระหว่างการพัฒนาจัดตั้งกลไกต่างๆ ภายในศูนย์ฯ ให้สมบูรณ์
 | วันที่ 10/08/2558

IeO1 1832


 สพฉ.แนะ ประชาชนดูแลตนเองให้พร้อมก่อนเข้าสักการะพระบรมศพฯ
 เมาแล้วขับยังครองแชมป์สาเหตุหลักอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ เผยปี 55-57 เสียชีวิตถึง 347 คน และตายคาที่สูงกว่าครึ่ง
 ระวัง !!!!!! ภาวะวิกฤตระหว่างตั้งครรภ์คร่าชีวิตแม่และเด็ก สพฉ.แนะวิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้น
 การปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อได้รับอันตรายจากสารเคมี
 สพฉ. แนะวิธีปฐมพยาบาลเด็กติดอยู่ในรถเบื้องต้น ย้ำผู้พบเหตุให้รีบโทรแจ้งสายด่วน 1669


| สถิติข้อมูลเด่น | ข่าวเด่นประเด็นร้อน | เกร็ดเล็ก ความรู้แยะ | เปิดคลังความรู้ บทความเด่น | ดูสื่อเด่น |
| โหลดได้อ่านดี | ศูนย์ข่าวนักสื่อสารกู้ชีพ | ติดต่อเรา
ลิขสิทธิ์ของเนื้อหาและรูปภาพที่ปรากฎในเว็บไซต์นี้เป็นของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ   
ห้ามนำไปใช้ก่อนได้รับอนุญาตติดต่อขออนุญาตได้ที่ emit1669@gmail.com โทรศัพท์ : 0-28721669