รับข่าวสาร
รับ ยกเลิก

            สพฉ. จับมือ ปภ.และองค์กรรับมือภัยพิบัติสหรัฐอเมริกา


 


วันนี้ (24ส.ค.55)ที่โรงแรมแม่น้ำรามาดา พลาซา กรุงเทพมหานคร สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) ร่วมกับ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและ U.S. Department of Agricultural Forest Service จัดอบรมการจัดการภัยพิบัติและการบัญชาการเหตุการณ์สำหรับผู้บริหารระดับสูงโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด  รองผู้ว่าราชการจังหวัดผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไป คณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน หัวหน้าสำนักงานปภ.จังหวัด จากหลากหลายที่เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

          นายแพทย์วิชัย เทียนถาวรผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข ประธานการอบรมกล่าวว่า รัฐบาลภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตร และนายวิทยา บุรณศิริ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ให้ความสำคัญกับประเด็นด้านการแพทย์ฉุกเฉินรวมไปถึงการประสานงานของกระทรวงมหาดไทยในการทำงานด้านการบรรเทาสาธารณภัย จึงได้มีจัดโครงการอบรมด้านการจัดการภัยพิบัติและการบัญชาการเหตุการณ์สำหรับผู้บริหารระดับสูงขึ้นโดยได้ทำการประสานกันทั้งในระดับจังหวัดและในส่วนของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งการแพทย์ฉุกเฉินนั้นเรามีนโยบายในการดำเนินงาน 3เร็ว2ดี โดย 3เร็ว คือรับเร็ว ส่งเร็ว และรักษาเร็ว ส่วน 2ดีก็คือการมีความพร้อมและมาตรฐานดีในการช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินทั้งในสภาวะปกติและสถานการณ์ภัยพิบัติแต่สิ่งที่สำคัญเหนือสิ่งอื่นใดนั้นก็คือการจัดการที่ดีการตัดสินใจของผู้บริหารจะต้องมีความมั่นใจ แม่นยำ และมีความเสียหายน้อยที่สุดและยุติเหตุการณ์ต่างๆ ให้เร็ว ไม่มีการพิการหรือตายเกิดขึ้นที่สำคัญจะต้องไม่มีโรคระบาด การประชุมในวันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่ผู้บริหารระดับสูงมารับการอบรมในวันนี้เพราะได้ความรู้จากทางU.S. Department of Agricultural Forest Service ซึ่งเป็นองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องการจัดการ ภัยพิบัติจากประเทศสหรัฐอเมริกา

          ด้านนพ.ชาตรี เจริญชีวะกุลเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ กล่าวว่า ปัจจุบันได้เกิดสถานการณ์ภัยพิบัติขึ้นในหลายประเทศทั่วโลกอย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มของความถี่ในการเกิดมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งภัยพิบัติที่เกิดขึ้นแต่ละครั้งนำมาซึ่งความสูญเสียทางเศรษฐกิจสังคม รวมทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นจำนวนมากจึงมีความจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมโดยเฉพาะด้านการบริหารจัดการภัยพิบัติให้สามารถรับมือและบัญชาการเหตุการณ์การให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยระบบการบัญชาการเหตุการณ์ ( IncidentCommand System) จากองค์กร Federal Emergency ManagementAgency   เป็นต้นแบบในการจัดระบบมาตรฐานจัดการภาวะฉุกเฉินของประเทศสหรัฐอเมริกาที่ใช้สั่งการควบคุม และประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆจะเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่จะรองรับและช่วยเหลือประชาชน ในสถานการณ์ของการเกิดภัยพิบัติในประเทศไทยได้

            “ดังนั้น เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานในทุกจังหวัดตั้งแต่ผู้ว่าราชการจังหวัด   รองผู้ว่าราชการจังหวัดผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไป คณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน หัวหน้าสำนักงานปภ.จังหวัด มีความรู้  ความเข้าใจและสามารถบริหารจัดการรวมทั้งการบัญชาการเหตุการณ์ภัยพิบัติได้อย่างเป็นระบบ  และมีประสิทธิภาพสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   และ U.S. Department ofAgricultural Forest Service ได้จัดทำโครงการอบรมการจัดการภัยพิบัติและการบัญชาการเหตุการณ์สำหรับผู้บริหารระดับสูงขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำความรู้และแนวคิดไปประยุกต์ใช้ในการจัดการภัยพิบัติในจังหวัดรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป”เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ กล่าว

 | วันที่ 03/09/2555

IeO1 455


 สพฉ. จับมือ ปภ.และองค์กรรับมือภัยพิบัติสหรัฐอเมริกา
 สพฉ.จัดเสวนา "เรียนรู้เทคนิคช่วยชีวิตฉุกเฉิน เพื่อการขับขี่ปีใหม่ ปลอดภัยทั้งไปและกลับ” ระบุ หลับใน-เมาเหล้า-ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย สาเหตุครองแชมป์ประชาชนเสียชีวิตมากสุด
 สพฉ.จับมือ สธ. จัดงานรณรงค์ติดตั้งเครื่อง AED ตามสถานที่ต่างๆนำร่องมอบ 30 เครื่องแก่หน่วยงานภาครัฐและสถานที่สาธารณะ ย้ำประชาชนควรศึกษาวิธีการใช้เพื่อเพิ่มโอกาสการรอดชีวิตของผู้ป่วยหัวใจหยุดเต้น ตั้งเป้าติดตั้งให้ได้อย่างน้อย 3,000 เครื่องใน 3 ปี
 สพฉ.จัดฝึกอบรมหน่วยสนับสนุนด้านการแพทย์ในสถานการณ์ภัยพิบัติ
 สพฉ.จัดประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติครั้งที่ 10 "เคลื่อนวงล้อคุณภาพการแพทย์ฉุกเฉินไทย”


| สถิติข้อมูลเด่น | ข่าวเด่นประเด็นร้อน | เกร็ดเล็ก ความรู้แยะ | เปิดคลังความรู้ บทความเด่น | ดูสื่อเด่น |
| โหลดได้อ่านดี | ศูนย์ข่าวนักสื่อสารกู้ชีพ | ติดต่อเรา
ลิขสิทธิ์ของเนื้อหาและรูปภาพที่ปรากฎในเว็บไซต์นี้เป็นของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ   
ห้ามนำไปใช้ก่อนได้รับอนุญาตติดต่อขออนุญาตได้ที่ emit1669@gmail.com โทรศัพท์ : 0-28721669