รับข่าวสาร
รับ ยกเลิก

            “เปิดต้นแบบครูจิตอาสาให้ความรู้ด้านการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน หวังลดการสูญเสียชีวิต และบาดเจ็บของประชาชน”


 

“เปิดต้นแบบครูจิตอาสาให้ความรู้ด้านการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน

 หวังลดการสูญเสียชีวิต และบาดเจ็บของประชาชน”


 

หากจะพูดถึงอาชีพที่ได้รับการยกย่องในสังคมไทย หนึ่งในอาชีพที่เราต้องกล่าวถึงก็คืออาชีพ “ครู” ครูถูกเปรียบเสมือนเรือจ้างที่มีหน้าที่คอยพายเรือส่งลูกศิษย์ทุกคนให้ถึงฝั่งและฝันที่มุ่งหวังไว้ อาชีพครูจึงเป็นอาชีพที่มีเกียรติในแง่ของการสร้างคนที่เป็นทรัพยากรในการพัฒนาประเทศชาติของเรา

ที่มูลนิธิพิทักษ์กาญจน์ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี   ได้มีผู้ชายคนหนึ่งลุกขึ้นมาทำหน้าที่ในอาชีพ “ครูจิตอาสา ” ในมุมมองที่แตกต่างออกไป วันจักร จันทร์สว่าง หัวหน้าฝ่ายกู้ภัยมูลนิธิพิทักษ์กาญจน์ และที่ปรึกษาศูนย์ประสานงานกู้ภัยอุทยานแห่งชาติที่2 ภาคตะวันตก อายุ 48 ปีคือชื่อของผู้ชายที่สวมบทบาทของ “ครูจิตอาสา”ที่คอยถ่ายถอดความรู้ในเรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการดูแลตนเองเบื้องต้นหากเจ็บป่วยฉุกเฉินให้กับเด็กนักเรียน ผู้สูงอายุ และมอเตอร์ไซด์รับจ้าง ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี “ที่ผมเริ่มมาทำเรื่องนี้เพราะผมทำงานจิตอาสากู้ภัยในพื้นที่แล้วเห็นประชาชนจำนวนมากที่ต้องสูญเสียโอกาสในการรอดชีวิตเพราะไม่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการปฐมพยาบาลตนเองเบื้องต้นหากได้รับอุบัติเหตุฉุกเฉิน หรือยังไม่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการแจ้งเหตุฉุกเฉินสายด่วน 1669จึงทำให้การเข้าให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างล่าช้าและปิดโอกาสการรอดชีวิต

ผมเลยเกิดความคิดว่าถ้าประชาชนเขาสามารถดูแลตนเองได้แจ้งเหตุด้วยความเข้าใจเป็นได้จะเป็นการเพิ่มโอกาสการรอดชีวิตให้กับเขาได้ด้วย ก็เลยเกิดโครงการอบรมให้ความรู้กับประชาชนทั่วไป ผู้สูงอายุที่ต้องอยู่บ้านตามลำพัง และที่เพิ่มมาล่าสุดก็คือวินมอเตอร์ไซด์ด้วยครับเพราะพี่ๆ วินมอเตอร์ไซด์จะเข้าถึงทีเกิดเหตุก่อนเพื่อนเลยครับ ถ้าเราติดความรู้ให้เขาในเรื่องนี้ก็จะทำให้เป็นประโยชน์ทั้งกับพี่ๆ วินมอเตอร์ไซด์และเป็นประโยชนกับประชาชนด้วยครับ” วันฉัตรกล่าวถึงที่มาที่ของการดำเนินงานอบรมให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลตนเองเบื้องต้นให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี


วันจักรผันตัวเองจากการเป็นพนักงานบริษัทเอกชน ไปสู่การเป็นคุณครูในโรงเรียนอาชีวะศึกษา และได้เสียสละตนเองกับการทำหน้าที่อาสาสมัครกู้ภัยในมูลนิธิพิทักษ์กาญจน์โดยเมื่อครั้งที่เป็นอาสาสมัครนั้นเขาก็หมั่นศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมด้วยการลงศึกษาในหลักสูตรเวชกรฉุกเฉิน และเข้าร่วมอบรมหลักสูตรอาสาฉุกเฉินชุมชนของสถาบันกาแพทย์ฉุกเฉินแหงชาติด้วย โดยเมื่อเขามีความเชี่ยวชาญแล้วเขาได้นำความรู้ที่ได้รับบวกกับทักษะเมื่อครั้งเป็นครูที่โรงเรียนอาชีวะศึกษามาถ่ายทอดความรู้ด้านการปฐมพยาบาลตนเองเบื้องต้นประสบกับเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินขึ้น ให้กับประชาชนทั่วไปที่สนใจและเด็กนักเรียนนักศึกษา

“โครงการที่เราทำขึ้นมานี้เรามีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนเลยครับคือเพิ่มการรอดชีวิตให้กับประชาชนทั่วไป เพราะเมื่อเขามีความรู้ที่ถูกต้องแล้วเขาสามารถช่วยเหลือตนเองช่วยเหลือคนอื่นได้ ซึ่งหลักสูตรที่ผมนำมาถ่ายทอดให้กับประชาชนและเด็กนักเรียนนักศึกษานั้นก็เป็นหลักสูตรที่ได้รับการอบรมในโครงการอาสาฉุกเฉินชุมชนของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ซึ่งคนที่เข้ารับการอบรมนั้นจะได้เรียนรู้เรื่องการปฐมพยาบาลตนเองเบื้องต้นในหลายกรณี อาทิกระดูกหัก กระดูกผิดรูป การห้ามเลือด การการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้นหรือการCPR และที่สำคัญคือการเรียนรู้ถึงขั้นตอนในการขอความช่วยเหลือจากสายด่วน1669 ด้วยครับ” หัวหน้าฝ่ายกู้ภัยมูลนิธิพิทักษ์กาญจน์ และที่ปรึกษาศูนย์ประสานงานกู้ภัยอุทยานแห่งชาติที่ 2 ภาคตะวันตกกล่าวทิ้งท้าย


ขณะที่วรฉัตร บุญประสาน อายุ 45 ปี วินมอเตอรไซด์รับจ้างที่เคยเข้ารับการอบรมกับโครงการ กล่าวถึงความรู้สึกในการเข้าร่วมอบรมกับโครงการว่า“พี่วันจักรเขาเป็นครูที่ดีมากเลยครับ สอนเข้าใจง่าย ตอนแรกผมวิ่งวินมอเตอร์ไซด์แล้วเห็นเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินเยอะมาก เมื่อก่อนที่เรายังไม่มีความรู้เราก็ช่วยได้แค่โทรแจ้งให้เจ้าหน้าที่มาช่วยเหลือ ซึ่งในระหว่างรอนั้นถ้าเราช่วยปฐมพยาบาลอะไรเขาได้ เขาก็จะมีโอกาสรอดชีวิตได้มากกว่าการโทรแจ้งขอความช่วยเหลือเฉยๆ พอพี่เขามีโครงการมาอบรมให้กับวินมอเตอร์ไซด์รับจ้าง จึงเป็นเรื่องที่ดีมากๆ เลยครับ เพราเมื่อพวกเรามีความรู้ พวกเราก็ช่วยเจ้าหน้าที่ในการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินได้เยอะขึ้นด้วย รู้หลักในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น หลักในการโทรขอความช่วยเหลือจากสายด่วน 1699ถือเป็นเรื่องที่ดีมาก ๆ เลยครับ”

ด้าน นพ.อนุชา เศรษฐเสถียร เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติกล่าวว่า“เรื่องราวของคุณวันจักรนั้นถือเป็นเรื่องราวที่น่ายกย่องเพราะคุณวันจักรได้นำความรู้จากโครงการอาสาฉุกเฉินชุมชนของเราไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์ในพื้นที่ได้อย่างมากมากมหาศาล ทั้งนี้โครงการอาสาฉุกเฉินชุมชนหรือ(อฉช.)นั้นเป็นโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินเบื้องต้นหลากหลายอาการ ทั้งกระดูกหัก หมดสติ การเสียเลือดจำนวนมาก และนอกจากการอบรมอย่างเป็นทางการแล้วสพฉ.ยังได้รวบรวมข้อมูลและวิธีการช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินด้วยอาการของโรคต่างๆผ่านคู่มืออาสาฉุกเฉินชุมชน เพื่อแนะนำให้ประชาชนทั่วไปที่ประสบเหตุสามารถเข้าให้การช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินอย่างถูกวิธีและทันท่วงทีก่อนที่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจะเข้าให้ความช่วยเหลือและนำผู้ป่วยฉุกเฉินเข้าไปรักษายังโรงพยาบาลได้ซึ่งประชาชนทั่วไปที่สนใจสามารถดาวน์โหลดคู่มือได้ที่เว็บไซด์ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติhttp://ws.niems.go.th/Volunteer/selectQuestion.aspx ปัจจุบันนี้มีประชาชนที่สมัครเข้าร่วมเป็นอาสาฉุกเฉินชุมชนของเราแล้วทั้งสิ้น 175,896 คน ”เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติระบุ

ปัจจุบันคุณวันจักรยังทำหน้าที่ครูจิตอาสาในการให้ความรู้ประชาชนเรื่องการปฐมพยาบาลฉุกเฉินเบื้องต้นทั่วจังหวัดกาญจนบุรี โดยตั้งเป้าที่จะติดอาวุธให้กับประชาชนในจังหวัดสามารถเอาตัวรอดเมื่อพบเห็นเหตุหรือตนเองเจ็บป่วยฉุกเฉิน ปณิธานที่มุ่งมั่นที่สุดของคุณครูจิตอาสาท่านนี้คือลดการสูญเสียให้ได้มากที่สุดในทุกครอบครัว  !!!!!!!!

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 | วันที่ 07/02/2559

IeO1 1735


 สพฉ.พัฒนานวัตกรรมต้นแบบคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉิน Thailand Triage Training Kit (TTTK) เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ได้ใช้เรียนรู้ในการคัดแยกผู้ป่วยให้ได้มาตรฐานเดียวกัน
 สพฉ. พัฒนาแอพลิเคชั่นตรวจสอบมาตรฐานรถฉุกเฉิน เปิดให้ดาวน์โหลดแล้วทั้งระบบ IOS และ Android เชื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ป่วยฉุกเฉิน
 เตรียมรับมือ....น้ำป่า ภัยธรรมชาติช่วงหน้าฝน
 สพฉ. เร่งพัฒนามาตรฐานรถพยาบาลฉุกเฉิน กำหนดให้รถพยาบาลทุกคัน ต้องมีอุปกรณ์ป้องกันความเสี่ยง
 สพฉ.แนะประชาชนดูแล “หัวใจ” ในวันวาเลนไทน์


| สถิติข้อมูลเด่น | ข่าวเด่นประเด็นร้อน | เกร็ดเล็ก ความรู้แยะ | เปิดคลังความรู้ บทความเด่น | ดูสื่อเด่น |
| โหลดได้อ่านดี | ศูนย์ข่าวนักสื่อสารกู้ชีพ | ติดต่อเรา
ลิขสิทธิ์ของเนื้อหาและรูปภาพที่ปรากฎในเว็บไซต์นี้เป็นของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ   
ห้ามนำไปใช้ก่อนได้รับอนุญาตติดต่อขออนุญาตได้ที่ emit1669@gmail.com โทรศัพท์ : 0-28721669