รับข่าวสาร
รับ ยกเลิก

            เตรียมจัดประชุมวิชาการเรื่องการดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุและภาวะฉุกเฉินทางศัลยกรรมส่วนภูมิภาค Trauma & surgical emergency 2017


 

สมาคมแพทย์อุบัติเหตุแห่งประเทศไทย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ โรงพยาบาลศูนย์ชลบุรี กระทรวงสาธารณสุข ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย ชมรมพยาบาลศัลยกรรมอุบัติเหตุแห่งประเทศไทย เตรียมจัดประชุมวิชาการการดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุและภาวะฉุกเฉินทางศัลยกรรมส่วนภูมิภาค หวังพัฒนาระบบในการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินจากอุบัติเหตุให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น


  

สมาคมแพทย์อุบัติเหตุแห่งประเทศไทย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ  ร่วมกับ โรงพยาบาลศูนย์ชลบุรี กระทรวงสาธารณสุข ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย ชมรมพยาบาลศัลยกรรมอุบัติเหตุแห่งประเทศไทย เตรียมจัดประชุมวิชาการเรื่องการดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุและภาวะฉุกเฉินทางศัลยกรรมส่วนภูมิภาคTrauma & surgical emergency 2017 ระหว่างวันที่ 4-6 มกราคม พ.ศ. 2560 ที่จะถึงนี้ที่ โรงแรมเดอะไทด์รีสอร์ท บางแสน จังหวัดชลบุรี

นพ.อนุชา เศรษฐเสถียร เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินกล่าวว่า การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุและภาวะฉุกเฉินทางศัลยศาสตร์เป็นปัญหาสำคัญของประเทศซึ่งจำเป็นต้องได้รับการดูแลรักษาอย่างมีระบบและเร่งด่วนโดยทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความรู้ ความชำนาญและเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพื่อให้ผลการรักษาที่ดี ลดภาวะแทรกซ้อน ลดอัตราการตายในผู้ป่วยอุบัติเหตุและภาวะฉุกเฉินทางศัลยกรรม ดังนั้นสมาคมแพทย์อุบัติเหตุแห่งประเทศไทย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ โรงพยาบาลศูนย์ชลบุรี กระทรวงสาธารณสุข ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย ชมรมพยาบาลศัลยกรรมอุบัติเหตุแห่งประเทศไทย ได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าวจึงได้ร่วมกันจัดประชุมวิชาการเรื่องการดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุและภาวะฉุกเฉินทางศัลยกรรมขึ้นเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และองค์ความรู้จากบุคลากรทางการแพทย์ที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญในด้านดังกล่าวทั่วประเทศอย่างเป็นสหสาขาวิชาชีพ ซึ่งผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้จะได้รับความรู้ในการดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุตามตำแหน่งการบาดเจ็บ ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุและศัลยศาสตร์ฉุกเฉินที่จะเป็นการพัฒนาคุณภาพในการดูแลผู้ป่วยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไปสำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ สามารถลงทะเบียนออนไลน์และอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.traumathailand.org หรือ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณณิชนันท์ หรือ คุณสุภาพรรณ โทร 02-419-7727 ในวันและเวลาราชการ

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 | วันที่ 18/11/2559

IeO1 2804


 เวทีเสวนาในหัวข้อ “การจัดการภัยพิบัติโดยชุมชนท้องถิ่น กับการแพทย์ฉุกเฉิน” เน้นให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถพึ่งตนเอง
 สพฉ. จัดทีมเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วม-น้ำป่าไหลหลาก
 ผอ.สวสส. ระบุการลดช่องว่างระบบการแพทย์ฉุกเฉินต้องคิดในเชิงระบบ เพื่อแก้ปัญหาจากรากเหง้า
 สพฉ.ร่วมเป็นสักขีพยานพิธีมอบรถกู้ชีพจำนวน4คัน ให้ สสจ.จังหวัดแพร่
 สพฉ.เตรียมความพร้อมด้านการแพทย์ฉุกเฉินรับมือเลือกตั้ง 2 กพ.


| สถิติข้อมูลเด่น | ข่าวเด่นประเด็นร้อน | เกร็ดเล็ก ความรู้แยะ | เปิดคลังความรู้ บทความเด่น | ดูสื่อเด่น |
| โหลดได้อ่านดี | ศูนย์ข่าวนักสื่อสารกู้ชีพ | ติดต่อเรา
ลิขสิทธิ์ของเนื้อหาและรูปภาพที่ปรากฎในเว็บไซต์นี้เป็นของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ   
ห้ามนำไปใช้ก่อนได้รับอนุญาตติดต่อขออนุญาตได้ที่ emit1669@gmail.com โทรศัพท์ : 0-28721669