รับข่าวสาร
รับ ยกเลิก

            สพฉ. ส่งทีมแพทย์ฉุกเฉินจากปราจีนและรามาเข้าร่วมแข่งขันการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุที่ประเทศญี่ปุ่น


 

สพฉ. ส่งทีมแพทย์ฉุกเฉินจากปราจีนและรามาเข้าร่วมแข่งขันการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุที่ประเทศญี่ปุ่น พร้อมเรียนรู้การวางระบบโรงพยาบาลให้รองรับกับภัยพิบัติในรูปแบบต่างๆ  หวังนำความรู้กลับมาพัฒนาระบบการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินในประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น


สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติจัดส่งทีมแพทย์ฉุกเฉินจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี และทีมจากคณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เข้าร่วมการแข่งขันการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ (EMS Rally) ของโรงพยาบาลSaiseikai Senri Hospital  ซึ่งเป็นโรงพยาบาลทีมีชื่อเสียงด้านการจัดฝึกอบรมทีมแพทย์ในภาวะภัยพิบัติ (Disaster Medical Assistant Team  หรือDMAT) ของประเทศญี่ปุ่น โดยการเดินทางในครั้งนี้ นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข   นพ.อนุชา เศรษฐเสถียร เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ  รศ. นพ . สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี   นพ. จรัญ บุญฤทธิการ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร และนพ. ชาติชาย คล้ายสุบรรณ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร เข้าร่วมให้กำลังใจทีมที่เข้าร่วมแข่งขันด้วย


นพ.ภูมินทร์ ศิลาพันธ์ รองเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) ซึ่งเป็นผู้นำทีมในการเข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้เปิดเผยว่า  ทีมแพทย์ฉุกเฉินของไทยทั้งสองโรงพยาบาลเป็นตัวแทนของประเทศไทยเข้าร่วมเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในการแข่งขันที่สามารถนำกลับปรับใช้และพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินในประเทศไทยได้ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุบัติภัยหมู่ การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบกับภัยพิบัติในหลากหลายกรณีอาทิน้ำท่วม ดินโคลนถล่ม แผ่นดินไหว ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่ารูปแบบในการช่วยเหลือของประเทศญี่ปุ่นมีความเชี่ยวชาญกว่าประเทศไทยเพราะมีบทเรียนจากสถานการณ์จริงของภัยพิบัติที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา

รองเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากการเข้าร่วมแข่งขันแล้ว ตัวแทนทีมแพทย์ฉุกเฉินของไทยยังได้เข้ารับฟังการบรรยายทางวิชาการด้านการรับมือภัยพิบัติ และการดำเนินงานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน และเยี่ยมชมการทำงานของโรงพยาบาล โรงพยาบาล Saiseikai Senri Hospital  ซึ่งเป็นต้นแบบของโรงพยาบาลที่ออกแบบมาสำหรับกรณีภัยพิบัติ และมีระบบการแพทย์ฉุกเฉินที่ก้าวหน้าแห่งหนึ่งในประเทศญี่ปุ่น การเข้าร่วมแข่งขันของตัวแทนทีมแพทย์ฉุกเฉินจากประเทศไทยในครั้งนี้จึงถือว่าเป็นประโยชน์สำหรับการนำกลับมาพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินในประเทศเราให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานเทียบเท่ากับต่างประเทศในโอกาสต่อไปด้วย


  “ทั้งนี้ทีมจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรี ที่เข้าร่วมแข่งขันกับประเทศญี่ปุ่นในครั้งนี้เป็นทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ (EMS Rally) ระดับชาติ ครั้งที่ 6ที่จัดขึ้นโดยสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินเมื่อปีพ.ศ. 2559 ส่วนทีมจากคณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ซึ่งเป็นเจ้าภาพร่วม ในการจัดงานแข่งขันการพัฒนาทักษะการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุระดับชาติครั้งที่ 6 และ 7ของประเทศไทยการเข้าร่วมการแข่งขันกับประเทศญี่ปุ่นในครั้งนี้จึงถือเป็นโอกาสทองของการนำประสบการณ์และความรู้ที่ได้กลับมาพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินไทยให้ก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นอีกด้วย”นพ.ภูมินทร์กล่าว

ด้าน นพ.ชาติชาย คล้ายสุบรรณ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี กล่าวถึงความรู้สึกที่ได้ร่วมส่งทีมเข้าไปแข่งขันในครั้งนี้ว่า แม้ว่าทีมจะมีประสบการณ์ในการแข่งEMS Rally ทุกปี แต่ทีมก็ฝึกซ้อมอย่างเข้มข้นวันละ3-4 ชั่วโมง ทั้งด้านทักษะการช่วยเหลือและหัตถการ ตลอดจนฝึกทักษะด้านภาษาอังกฤษไปพร้อมกันด้วย  ซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้ทำให้ทีมทุกคนได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินกับญี่ปุ่น และนำกลับมาพัฒนาทักษะของตนเองเพื่อดูแลประชาชนให้ดียิ่งขึ้นต่อไปอีกด้วย


“ทีมแพทย์ฉุกเฉินที่เข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้ได้รับความรู้และทักษะดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินมากมายหลายกรณีเพราะญี่ปุ่นเขาเก่งในเรื่องของสาธารณภัย เช่น แผ่นดินไหว สึนามิ ซึ่งเราสามารถนำความรู้ตรงนี้มาช่วยเหลือผู้ประสบภัยหรือผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้ได้ไม่มากก็น้อย” รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรกล่าว

ด้านพญ.ณัฐสินี อธินาถรัตนพงศ์ หัวหน้าทีมจากคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี เปิดเผยว่าแม้ว่าทีมของโรงพยาบาลรามาธิบดี จะมีเวลาซ้อมไม่มากนักเนื่องจากสมาชิกทีมแต่ละคนต่างมีภารกิจค่อนข้างมากแต่ทุกคนก็ช่วยกัน ฝึกซ้อม การได้ร่วมแข่งขันที่ญี่ปุ่นครั้งนี้จึงเป็นเกียรติกับทีมเป็นอย่างยิ่ง และจะนำประสบการณ์ที่ได้รับจากการแข่งขันในระดับเอเชียมาช่วยพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินในประเทศไทยอีกด้วย

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 | วันที่ 19/11/2559

IeO1 1565


 สพฉ.เตือนลูกหลานดูแลพ่อ ให้ห่างโรคหัวใจ- โรคหลอดเลือดสมอง เปิดสถิติช่วยผู้ชายอายุมากกว่า 40 ปีด้วยอาการเจ็บแน่นหน้าอกผ่านสายด่วน 1669 ในปี 57 มากกว่า 500 คน
 ลูกไม้ไม่ไกลต้น เมล็ดพันธ์ที่งอกงามจากพ่อสู่ลูก กับภารกิจต่อชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉิน”
 ทีมลำเลียงทางอากาศภาคเหนือ "Northern Thai Sky Doctor" เข้ารับรางวัล บริการภาครัฐแห่งชาติ
 สพฉ.ยันไม่มีส่วนร่วมกับกรณีที่รพ.เอกชนบางแห่งจ่ายคูปองน้ำมันให้กับเจ้าหน้าที่กู้ชีพนำผู้ป่วยส่งรพ.ของตนเอง พร้อมเตรียมตรวจสอบเรื่องนี้อย่างเร่งด่วน
 สพฉ. ตั้งอนุกรรมการฯ ดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤติให้ได้รักษาฟรี ย้ำมีเกณฑ์การคัดแยกผู้ป่วยชัดเจน


| สถิติข้อมูลเด่น | ข่าวเด่นประเด็นร้อน | เกร็ดเล็ก ความรู้แยะ | เปิดคลังความรู้ บทความเด่น | ดูสื่อเด่น |
| โหลดได้อ่านดี | ศูนย์ข่าวนักสื่อสารกู้ชีพ | ติดต่อเรา
ลิขสิทธิ์ของเนื้อหาและรูปภาพที่ปรากฎในเว็บไซต์นี้เป็นของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ   
ห้ามนำไปใช้ก่อนได้รับอนุญาตติดต่อขออนุญาตได้ที่ emit1669@gmail.com โทรศัพท์ : 0-28721669