รับข่าวสาร
รับ ยกเลิก

            สพฉ.ร่วมมือกับ jica จัดฝึกซ้อมแผนการให้ความช่วยเหลือด้านการแพทย์ฉุกเฉินในภาวะภัยพิบัติของ 10 ประเทศอาเซียน


 

สพฉ.ร่วมมือกับ jica จัดฝึกซ้อมแผนการให้ความช่วยเหลือด้านการแพทย์ฉุกเฉินในภาวะภัยพิบัติของ 10 ประเทศอาเซียน พร้อมเตรียมสร้างทีมแพทย์ฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดภัยพิบัติในภูมิภาคอาเซียนในอนาคตต่อไป
 

สืบเนื่องจากสถานการณ์ภัยพิบัติในภูมิภาคอาเซียนที่ยกระดับความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และก่อความเสียหายทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชนเป็นจำนวนมาก องค์กร Jica ร่วมกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติจัดโครงการฝึกซ้อมแผนการให้ความช่วยเหลือด้านการแพทย์ฉุกเฉินในภาวะภัยพิบัติของ 10 ประเทศอาเซียน ARCH (Project for the ASEAN Regional Capacity หรือ โครงการ Startup drill 

นพ.ภูมินทร์ ศิลาพันธ์ รองเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติกล่าวว่า เป็นที่ทราบกันดีว่าปัจจุบันภูมิภาคอาเซียนได้เกิดภัยพิบัติขึ้นหลากหลายรูปแบบ และการเกิดภัยพิบัติในแต่ละครั้งได้สร้างความเสียหายทั้งต่อทรัพย์สินและชีวิตให้กับประชาชนในภูมิภาคนี้เป็นจำนวนมาก ดังนั้นการเตรียมการเพื่อรับมือกับภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นจึงเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นที่หลากหลายประเทศในภูมิภาคอาเซียนจะต้องร่วมมือกันเพื่อให้เกิดระบบในการดูแลประชาชนในประเทศอย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะระบบในการเข้าให้ความช่วยเหลือทางด้านการแพทย์ฉุกเฉินกับประชาชนที่ประสบเหตุ ด้วยเหตุดังกล่าวนี้สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติจึงได้ร่วมมือกับ Jica จัดโครงการฝึกซ้อมแผนการให้ความช่วยเหลือด้านการแพทย์ฉุกเฉินในภาวะภัยพิบัติของ 10 ประเทศอาเซียน ARCH (Project for the ASEAN Regional Capacity หรือ โครงการ Startup drill ขึ้นเพื่อให้บุคลากรด้านการแพทย์ฉุกเฉินในแต่ละประเทศได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงแนวทางการเข้าให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินในภาวะภัยพิบัติหลากหลายกรณีอาทิ น้ำท่วม แผ่นดินไหว ตึกถล่ม สึนามิ  โดย10 ประเทศที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้จะได้ร่วมเรียนรู้ทฤษฎีต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเข้าให้การช่วยเหลือด้านการแพทย์ฉุกเฉินในภาวะภัยพิบัติผ่านการใช้ตัวอย่างจากกรณีที่เคยเกิดขึ้นในอดีต ของแต่ละประเทศ  และการแบ่งกลุ่มอภิปราย แบ่งปัน ความรู้ด้านการเข้าให้ความช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดภัยพิบัติ ร่วมกับผู้ร่วมทีม และติวเตอร์ผู้มีความเชี่ยวชาญด้านการแพทย์ฉุกเฉินในภาวะภัยพิบัติ ทั้งนี้ภายในงานยังจะมีการฝึกซ้อมแผนการให้ความช่วยเหลือเสมือนจริงด้านการแพทย์ฉุกเฉินในภาวะภัยพิบัติของ 10 ประเทศอาเซียน ผ่านการจำลองสถานการณ์ภัยพิบัติหลากหลายเหตุการณ์ด้วย


 รองเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า   ทั้งนี้ในการร่วมฝึกซ้อมนั้นในแต่ละทีมประกอบด้วยสมาชิกจำนวน 5 ท่าน ที่คละประเทศในภูมิภาคอาเซียน โดยจะมีหัวหน้าทีม 1 คนและสมาชิกของทีม 4 คน เพื่อช่วยเหลือและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการตอบโต้ภัยพิบัติร่วมกัน  โดยหัวหน้าทีมจะมีความคุ้นเคย กับกรอบการทำงานการตอบโต้ภัยพิบัติในระดับประเทศ และสมาชิกของทีมจะมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของเวชศาสตร์ฉุกเฉินและกระบวนการทางการแพทย์  โดยหลังจากฝึกอบรมแล้วบุคลากรทุกท่านที่เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้จะกลับไปเป็นผู้ฝึกสอนในระดับชาติ ในด้านการพัฒนาศักยภาพ ของทีมความช่วยเหลือทางการแพทย์ในภาวะฉุกเฉินได้ในอนาคตของประเทศตนเองด้วย


“เป้าหมายสำคัญของการจัดงานครั้งนี้เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทุกทีมใน 10 ประเทศอาเซียนจะได้รับการพัฒนาศักยภาพในการช่วยเหลือทางการแพทย์ในภาวะฉุกเฉินและทุกทีมก็จะได้ร่วมจะนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาระบบการให้ความช่วยเหลือด้านการแพทย์ฉุกเฉินในประเทศของตนเองต่อไป และนอกจากช่วยเหลือประเทศของตนเองแล้วทีมที่ได้รับการอบรมก็ยังสามารถร่วมตัวกันเพื่อช่วยเหลือประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคอาเซียนหากเกิดภัยพิบัติต่อไปได้อีกด้วย” นพ.ภูมินทร์กล่าว

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 | วันที่ 22/01/2560

IeO1 264


 สธ.ร่วมกับทุกภาคส่วน จัดทีมแพทย์ดูแลประชาชน“ปั่นเพื่อแม่”ทั่วประเทศ เต็มที่
 สพฉ. จับมือ ปภ.และองค์กรรับมือภัยพิบัติสหรัฐอเมริกา
 ผอ.สวสส. ระบุการลดช่องว่างระบบการแพทย์ฉุกเฉินต้องคิดในเชิงระบบ เพื่อแก้ปัญหาจากรากเหง้า
 สพฉ.จัดประชุมแลกเปลี่ยนระบบการแพทย์ฉุกเฉินกับทีม JICA เล็งพัฒนาต่อยอดระบบการแพทย์ฉุกเฉินไทย
 สพฉ.จัดพิธีประกาศเจตนารมณ์ในการป้องกันการทุจริตของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2560


| สถิติข้อมูลเด่น | ข่าวเด่นประเด็นร้อน | เกร็ดเล็ก ความรู้แยะ | เปิดคลังความรู้ บทความเด่น | ดูสื่อเด่น |
| โหลดได้อ่านดี | ศูนย์ข่าวนักสื่อสารกู้ชีพ | ติดต่อเรา
ลิขสิทธิ์ของเนื้อหาและรูปภาพที่ปรากฎในเว็บไซต์นี้เป็นของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ   
ห้ามนำไปใช้ก่อนได้รับอนุญาตติดต่อขออนุญาตได้ที่ emit1669@gmail.com โทรศัพท์ : 0-28721669