รับข่าวสาร
รับ ยกเลิก

            สพฉ.เตือนประชาชนระวังภัยจากการถูกฟ้าผ่า


 

สพฉ.เตือนประชาชนระวังภัยจากการถูกฟ้าผ่าในช่วงของการเกิดพายุฤดูร้อนระหว่างวันที่14-19มี.ค.นี้ ระบุปี 59ที่ผ่านมามีผู้ป่วยฉุกเฉินจากภัยสิ่งแวดล้อมมากกว่า 3พันคน พร้อมแนะวิธีเอาตัวรอดจากการถูกฟ้าผ่าไม่โทรศัพท์ ไม่อยู่ใต้ต้นไม่ใหญ่ พร้อมชวนดาวน์โหลดคู่มือป้องกันภัยพิบัติไปศึกษาก่อนเกิดภัย


ภายหลังจากที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศเตือนประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกให้เตรียมรับมือกับกับพายุฤดูร้อนที่จะเกิดขึ้นในช่วงวันที่ 14-19 มีนาคม 2560 นี้ ล่าสุดสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติได้ออกคำเตือนให้ประชาชนในบริเวณภูมิภาคดังกล่าวเตรียมรับมือกับภัยเจ็บป่วยฉุกเฉินที่อาจจะมากับพายุฤดูร้อนดังกล่าวนี้ด้วย

โดย ร.อ.นพ. อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแหงชาติกล่าวว่า จากคำเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยานั้นประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงจะต้องฟังประกาศเตือนภัย และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด และต้องเตรียมการในเบื้องต้นเพื่อให้ปลอดภัยจากพายุฤดูร้อนที่กำลังจะเกิดขึ้น ทั้งนี้สิ่งที่ตนอยากเน้นให้ประชาชนระมัดระวังเป็นพิเศษคือภัยหรือการเจ็บป่วยฉุกเฉินที่จะเกิดขึ้นกับการถูกฟ้าผ่า ซึ่งจากสถิติของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติเมื่อปี พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมาพบผู้ป่วยถูกนำส่งโรงพยาบาลจากอาการฉุกเฉินวิกฤตที่มีสาเหตุจากภัยสิ่งแวดล้อม  ไฟฟ้าช๊อต และหัวใจหยุดเต้น ซึ่งเป็นอาการที่เกี่ยวเนื่องจากการถูกฟ้าผ่ามากถึง 3,066  คน  ดังนั้นจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่ประชาชนควรศึกษาข้อมูลในการป้องกันตนเองไม่ให้เจ็บป่วยฉุกเฉินจากภาวะดังกล่าวนี้

เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแหงชาติกล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับแนวทางในการป้องกันตนเองจากฟ้าฝ่าในช่วงที่เกิดพายุฤดูร้อนนั้นประชาชนสามารถปฏิบัติได้ดังนี้ หากอยู่ในที่โล่งให้หาที่หลบที่ปลอดภัย หลีกเลี่ยงการหลบบริเวณใต้ต้นไม้หรือสิ่งปลูกสร้างที่ไม่มั่นคงแข็งแรงและไม่ได้ยึดติดกับพื้นอย่างแน่นหนาเพื่อป้องกันอันตรายจากการถูกล้มทับ  หากหาที่หลบไม่ได้ไม่ได้ให้หมอบนั่งยองๆ ให้ตัวอยู่ต่ำที่สุด นอกจากนี้ให้หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับสิ่งนำไฟฟ้าทุกชนิด อาทิ เงิน ทอง นาค และหลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้สายไฟ หรือการสัมผัสน้ำโดยเด็ดขาด ทั้งนี้ควรหลีกเลี่ยงจุดที่ไฟสามารถวิ่งเข้าถึงได้ผ่านทางสายไฟ สายอากาศ สายโทรศัพท์ และท่อน้ำ เช่น อ่างล้างหน้า ฝักบัว  และควรถอดสายไฟ สายอากาศ สายโทรศัพท์ สายโมเด็ม ก่อนเกิดฝนฟ้าคะนอง อย่าทำเมื่อเกิดฟ้าคะนองแล้ว ที่สำคัญอย่าใช้โทรศัพท์เพราะจะทำให้กระแสไฟฟ้าวิ่งมาตามสายโทรศัพท์และทำอันตรายผู้ใช้โทรศัพท์ได้โดยตรงได้  ส่วนประชาชนท่านใดที่อยู่ในรถเมื่อเกิดฟ้าผ่า ควรจอดรถและ อย่าสัมผัสส่วนที่เป็นโลหะปิดหน้าต่างทุกบาน ไม่จอดรถใต้ต้นไม้ใหญ่ อย่าใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่หรืออุปกรณ์แฮนด์ฟรีในขณะที่ฝนตกโดยเด็ดขาด หากประชาชนปฏิบัติตามนี้ก็จะช่วยหลีกเลี่ยงจากภัยฟ้าผ่าได้


ร.อ.นพ. อัจฉริยะ กล่าวเพิ่มเติมในกรณีที่เราพบเห็นผู้ป่วยจากการถูกฝ้าผ่าว่า หากเราพบผู้ป่วยฉุกเฉินที่ถูกฟ้าผ่า ควรปฏิบัติดังนี้    1. รีบโทรแจ้งสายด่วน 1669 2. ให้สังเกตว่า ในบริเวณที่เกิดเหตุยังมีความเสี่ยงต่อการถูกฟ้าผ่าหรือไม่ ถ้ามีต้องทำการเคลื่อนย้ายผู้ถูกฟ้าผ่าไปยังตำแหน่งที่ปลอดภัย เพื่อป้องกันตัวเราเองจากการถูฟ้าผ่าซ้ำ3. เราสามารถแตะต้องตัวผู้ถูกฟ้าผ่าได้ทันที เนื่องจากคนที่ถูกฟ้าผ่าไม่มีกระแสไฟฟ้าหลงเหลืออยู่ในตัว ดังนั้น จึงไม่ต้องกลัวว่าเราจะถูกไฟฟ้าดูดไปด้วย 4. หากผู้ถูกฟ้าผ่าได้รับบาดเจ็บหมดสติไม่รู้ตัว หัวใจหยุดเต้น และไม่หายใจ ซึ่งสังเกตได้จากอาการที่เกิดขึ้น คือ ริมผีปากเขียว สีหน้าซีดเขียวคล้ำ ทรวงอกเคลื่อนไหวน้อยมากหรือไม่เคลื่อนไหว หัวใจหยุดเต้นจะคลำชีพจรไม่พบ  หมดสติไม่รู้สึกตัว ต้องรีบช่วยเหลือฟื้นคืนชีพ หรือ CPR ตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่  โดยจัดให้ผู้ป่วยนอนหงายบนพื้นแข็ง จากนั้นให้ผู้ช่วยเหลือนั่งคุกเข่าอยู่ทางด้านข้างของผู้ป่วย วางส้นมือลงไปตามแนวกึ่งกลางของหน้าอกหรือกึ่งกลางระหว่างหัวนมทั้งสองข้างของผู้ป่วยแล้วนำมืออีกข้างมาประกบ ประสานนิ้วและทำการล๊อคนิ้ว กระดกข้อมือขึ้นลง โดยให้สันมือสัมผัสกับหน้าอกเท่านั้น จากนั้นโน้มตัวมาให้แนวแขนตั้งฉากกับหน้าอกของผู้ป่วย  แขนตรงและดึง ออกแรงกดลงไปโดยใช้แรงจากหัวไหล่ กดให้หน้าอกยุบลงไปอย่างน้อย 5 เซนติเมตร โดยให้สันมือสัมผัสกับหน้าอกผู้ป่วยตลอด ด้วยความเร็ว 100 ครั้งต่อหน้าที

เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแหงชาติกล่าวเพิ่มเติมว่า ภัยที่มาจากพายุฝนนั้นมีหลากหลายกรณี การที่ประชาชนสามารถศึกษาข้อมูลเพื่อเตรียมการรับมือภัยพิบัติต่างๆ ได้นั้นจะลดอัตราการเสียชีวิตการบาดเจ็บหรือป่วยฉุกเฉินได้ และที่สำคัญที่สุดหากเราพบเห็นผู้ป่วยฉุกเฉินในทุกๆ กรณีก่อนที่เราจะเข้าให้การช่วยเหลือให้รีบโทรแจ้งสายด่วน 1669เพื่อที่เจ้าหน้าที่จะได้รีบจัดส่งรถและคนเข้าให้การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินได้ทันเวลา นอกจากนี้แล้วในเรื่องของการเตรียมตัวรับมือกับภัยพิบัตินั้นที่ผ่านมาสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแหงชาติได้ร่วมมือกับองค์การอนามัยโลก  (WHO)  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) จัดทำคู่มือความรู้เตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติชุด “รู้แล้วรอด” ขึ้นเพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ในการเตรียมรับมือกับภัยพิบัติในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งในช่วง ก่อน ระหว่าง และหลังเกิดภัยพิบัติ โดยยึดหลักการศึกษาผสมผสานควบคู่ไปกับความบันเทิง ด้วยการสอดแทรกเข้าไปในชีวิตประจำวันโดยประชาชนสามารถดาวน์โหลดชุดคู่มือ “รู้แล้วรอด” ได้ที่http://www.niems.go.th/th/DownloadFile.aspx?CateType=DataService&ContentId=25590610032429123

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

 | วันที่ 25/05/2560

IeO1 1573


 สพฉ. จับมือ สธ. พัฒนาการให้บริการผู้ป่วยฉุกเฉินตามนโยบาย “เจ็บป่วยฉุกเฉิน รักษาทุกที่ ดีทุกสิทธิ์” เปิด 6 อาการฉุกเฉินวิกฤติที่เสี่ยงต่อชีวิตรักษาได้ฟรีในรพ.ที่ใกล้ที่สุด
 สพฉ. แนะนำวิธีการช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหัวใจล้มเหลวขณะออกกำลังกาย - ปั่นจักรยาน
 สพฉ. แนะผู้ปกครองสอนเด็กเอาตัวรอดจากเหตุฉุกเฉิน ทุกบ้านต้องเร่งสอนเด็กให้รู้จักวิธีการแจ้งเหตุฉุกเฉินผ่านสายด่วน 1669
 สพฉ. แนะวิธีดูบอลยูโรให้ปลอดโรค เตือนห้ามอดนอนโดยเฉพาะผู้มีโรคประจำตัว
 ทำอย่างไร !! เมื่อพบวัตถุต้องสงสัย


| สถิติข้อมูลเด่น | ข่าวเด่นประเด็นร้อน | เกร็ดเล็ก ความรู้แยะ | เปิดคลังความรู้ บทความเด่น | ดูสื่อเด่น |
| โหลดได้อ่านดี | ศูนย์ข่าวนักสื่อสารกู้ชีพ | ติดต่อเรา
ลิขสิทธิ์ของเนื้อหาและรูปภาพที่ปรากฎในเว็บไซต์นี้เป็นของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ   
ห้ามนำไปใช้ก่อนได้รับอนุญาตติดต่อขออนุญาตได้ที่ emit1669@gmail.com โทรศัพท์ : 0-28721669