รับข่าวสาร
รับ ยกเลิก

             สพฉ.จัดประชุมเลือกกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน เร่งดันพัฒนามาตรฐานระบบการแพทย์ฉุกเฉิน


 

สพฉ.จัดประชุมเลือกกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน เร่งดันพัฒนามาตรฐานระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

 
 


 สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)  ได้จัดประชุมเลือกกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน  โดยมีการเลือกกรรมการที่มาจากการเลือกกันเอง ได้แก่ ผู้แทนสถานพยาบาลซึ่งเลือกกันเองจำนวน 2 คน โดยเป็นผู้แทนจากสถานพยาบาล ของรัฐและเอกชน ประเภทละ 1 คน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเลือกกันเองจำนวน2 คน และผู้แทนองค์กรภาคเอกชนที่ไม่แสวงหากำไรและมีบทบาทด้านบริการการแพทย์ฉุกเฉินก่อนถึงสถานพยาบาลที่เป็นนิติบุคคลซึ่งเลือกกันเองจำนวน2คน รวมทั้งสิ้น 6 คน

โดยผู้ที่ได้รับเลือก ประกอบด้วย นายแพทย์ณรงค์ ธาดาเดช รพ.อุดรธานี ตัวแทนสถานพยาบาลของรัฐ  ,  นายนิพนธ์ บุญญามณี อบจ.สงขลา ตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ,   นายทรงยศ เทียนทอง อบจ.สระแก้ว ตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ,  นายนิติศักดิ์ บุญมานนท์ ตัวแทนองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร และมีบทบาทด้านการแพทย์ฉุกเฉินก่อนถึงสถานพยาบาลที่เป็นนิติบุคคล   ,  นายสุเทพ ณัฐกานต์กนก ตัวแทนองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร และมีบทบาทด้านการแพทย์ฉุกเฉินก่อนถึงสถานพยาบาลที่เป็นนิติบุคคล และ นาวาอากาศเอก (พิเศษ) นายแพทย์ ไพศาล จันทรพิทักษ์ ผู้แทนสถานพยาบาลเอกชน

สำหรับคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินมีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดมาตรฐานและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับระบบการแพทย์ฉุกเฉิน เสนอแนะ หรือให้คำปรึกษาต่อคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายด้านการแพทย์ฉุกเฉิน เสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคอันเกิดจากการดำเนินงานเกี่ยวกับการแพทย์ฉุกเฉินต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา กำหนดนโยบายการบริหารงาน เพื่อมุ่งหวังพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน และให้ผู้ป่วยฉุกเฉินได้รับบริการทางการแพทย์ที่ทั่วถึง เท่าเทียม  

 

 | วันที่ 10/04/2560

IeO1 211


 เลขา สพฉ. ชู “รพ.ลำปาง” ต้นแบบระบบส่งต่อผู้ป่วยวิกฤติฉุกเฉินที่มีประสิทธิภาพ
 สพฉ.แจงปมอนุญาตจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมด้านการกู้ชีพ
 สพฉ. แนะวิธีเดินทางปลอดภัยช่วงสงกรานต์ พกเบอร์ฉุกเฉิน-อุปกรณ์ปฐมพยาบาลติดรถ
 ท่าอากาศยานเชียงใหม่ นำร่องติดเครื่องกระตุกหัวใจเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (AED) เครื่องแรกในภาคเหนือ
 จัดแข่งกอล์ฟการกุศล หาทุนจัดซื้อ เครื่องกระตุกหัวใจและอุปกรณ์ช่วยชีวิตฉุกเฉิน


| สถิติข้อมูลเด่น | ข่าวเด่นประเด็นร้อน | เกร็ดเล็ก ความรู้แยะ | เปิดคลังความรู้ บทความเด่น | ดูสื่อเด่น |
| โหลดได้อ่านดี | ศูนย์ข่าวนักสื่อสารกู้ชีพ | ติดต่อเรา
ลิขสิทธิ์ของเนื้อหาและรูปภาพที่ปรากฎในเว็บไซต์นี้เป็นของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ   
ห้ามนำไปใช้ก่อนได้รับอนุญาตติดต่อขออนุญาตได้ที่ emit1669@gmail.com โทรศัพท์ : 0-28721669