รับข่าวสาร
รับ ยกเลิก

            สพฉ. จัดทำคู่มือการซักประวัติผู้ป่วยต่างชาติ 5 ภาษา “อังกฤษ –จีน-ญี่ปุ่น-พม่า-มาลายู” รับ เปิด AEC แก้ปัญหา สื่อสาร ณ จุดเกิดเหตุ


 

สพฉ. จัดทำคู่มือการซักประวัติผู้ป่วยต่างชาติ 5 ภาษา “อังกฤษ –จีน-ญี่ปุ่น-พม่า-มาลายู” รับ เปิด AEC  แก้ปัญหา สื่อสาร ณ จุดเกิดเหตุ หวัง ประสานศูนย์สั่งการ เตรียมรับผู้ป่วยอย่างเหมาะสม  

ประเทศไทยถือได้ว่าเป็นประเทศที่มีนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเข้ามาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก และยังมี แรงงานข้ามชาติจากเพื่อนบ้านของเราที่เข้ามาทำงานในประเทศของเรามากด้วยเช่นกัน นอกจากนี้อีกไม่นานเราจะมีการ เปิดประเทศอาเซียนการเตรียมการรับมือดูแลนักท่องเที่ยว แรงงานข้ามชาติ และชาวต่างชาติอีกจำนวนมากที่จะหลั่งไหล เข้ามาในประเทศของเราแล้วเกิดอาการเจ็บป่วยฉุกเฉินจึงเป็นอีกเรื่องที่สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินให้ความสำคัญ ซึ่งในงานประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2560 ที่อาคารอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จึงได้มีการจัดการฝึกปฏิบัติการให้กับผู้เข้าร่วมประชุมในหัวข้อ“การสื่อสาร ณ จุดเกิดเหตุเพื่อรองรับเวทีโลก” ซึ่งได้เชิญวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญภาษาต่างประเทศ ทั้ง จีน พม่า อังกฤษ มาลายู และ ญี่ปุ่น ให้การอบรม ภาษาต่างประเทศ เพื่อใช้ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมแจกคู่มือการซักประวัติผู้ป่วยต่างชาติ ซึ่งจะทำให้การสื่อสาร และการประสานส่งตัวผู้ป่วยจากจุดเกิดเหตุไปยังโรงพยาบาล มีความสะดวกและเหมาะสมมากขึ้น           

รอ.นพ.อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) กล่าวว่า  สพฉ.ได้จัดทำ “คู่มือการซักประวัติผู้ป่วยต่างชาติ” ขึ้น 5 ภาษา คือ อังกฤษ จีน ญี่ปุ่น มาลายู และ พม่า  เพื่อแก้ไขปัญหาด้านการสื่อสาร กับผู้ป่วย ณ จุดเกิดเหตุ เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศท่องเที่ยว และเป็นประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ทำให้มีชาวต่างชาติ เดินทางมาท่องเที่ยว และ ทำงานจำนวนมาก ดังนั้นการสื่อสารจึงมีความสำคัญ โดยเฉพาะการ ให้ความช่วยเหลือกับผู้ป่วยฉุกเฉิน ซึ่งหากสามารถสื่อสารได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วมากขึ้นเท่าใดก็จะยิ่งเป็นประโยชน์ ต่อตัวผู้ป่วยในเรื่องการรักษาพยาบาลมากขึ้นเท่านั้น   


           

ด้านนพ.วริษ คุปต์กาญจนากุล นายแพทย์ชำนาญการโรงพยาบาลกระบี่  หนึ่งในวิทยากร กล่าวว่า ที่ผ่านมา ในพื้นที่ประสบปัญหาด้านการสื่อสารกับนักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวจีน ที่ไม่สามารถสื่อสาร ภาษาอังกฤษได้ด้วย ซึ่ง “คู่มือการซักประวัติผู้ป่วยต่างชาติ” ที่จัดทำขึ้นนี้จะมีประโยชน์อย่างมากในจุดเกิดเหตุ เพื่อที่ทีมกู้ชีพ สามารถทราบอาการของผู้ป่วยในเบื้องต้นได้ ด้วยการชี้ประโยคบอกอาการในภาษาต่างๆ ที่อยู่คู่มือนี้  ซึ่งผ่านการตรวจความถูกต้องจากเจ้าของภาษาแล้ว ทั้งนี้เชื่อว่าคู่มือนี้จะสามารถช่วยทีมกู้ชีพให้สื่อสาร ณ จุดเกิดเหตุ เบื้องต้นได้อย่างสะดวกมากขึ้น ว่า ผู้ป่วยมีอาการอย่างไรและประสานกับศูนย์สั่งการให้เตรียมรับผู้ป่วยได้อย่าง เหมาะสม 

 


       

“ที่จะจัดทำภาษาต่างประเทศ 5 ภาษานี้ เป็นเพราะสพฉ.ได้สำรวจข้อมูลการท่องเที่ยว และ การเข้ามาของ ชาวต่างชาติในประเทศไทยซึ่งมีการใช้ภาษาเหล่านี้มาเป็นอันดับต้นๆ ซึ่งคู่มือนี้ทำให้การสื่อสารง่ายขึ้นและเป็นไปอย่าง ถูกต้อง ที่ผ่านมาทีมกู้ชีพจะต้องใช้ระบบของGoogle Translateช่วยในการแปลภาษา แต่ปรากฏว่าแปลออกมาไม่ถูก ต้อง ” นพ.วริษกล่าว

 

นพ.วริษ กล่าวว่า สพฉ.ได้ดำเนินการแจกคู่มือนี้ไปยังทีมแพทย์ฉุกเฉินในพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญ รวมไปถึงโรงแรม ที่พักในพื้นที่ท่องเที่ยว เพื่อที่จะให้ผู้ประกอบการสื่อสารกับนักท่องเที่ยวต่างชาติเบื้องต้น ก่อนที่จะประสานมายัง โรงพยาบาลต่อไป และในอนาคต สพฉ.จะพัฒนาคู่มือภาษาอื่นๆ เพิ่มขึ้นอีก อาทิภาษารัสเซีย ลาว กัมพูชา เป็นต้น 

 ด้านนางสาวกามีละ ดอนิ พยาบาลวิชาชีพ และ นายมาจิด สมาน เวชกิจฉุกเฉิน โรงพยาบาลบันนังสตาร์ จ.ยะลา กล่าวว่า ที่จังหวัดยะลา โดยเฉพาะพื้นที่ความรับผิดชอบของโรงพยาบาลต้องพบเจอกับผู้ป่วยฉุกเฉินหลากหลาย ภาษา ทั้ง ภาษามาลายู จีน   และ พม่า จำนวนมาก เบื้องต้นโรงพยาบาลจัดทำคู่มือในการสื่อสารภาษาต่างๆแล้ว แต่การออกเสียงยังไม่ชัดเจน ซึ่งการอบรมครั้งนี้ทำให้ได้พบกับวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญในภาษานั้นๆจนสามารถ ออกสำเนียงได้อย่างถูกต้อง เพราะในภาษาต่างประเทศ การออกสำเนียงผิดเพี้ยนทำให้ความหมายเปลี่ยนทันที ซึ่งถือว่ามีความสำคัญกับการสื่อสารผู้ป่วยอย่างมาก

สำหรับประชาชนทั่วไปที่สนใจคู่มือสามารถดาวน์โหลดาวน์โหลดได้ที่http://www.niems.go.th/th/View/DataService.aspx?CateId=117

 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 | วันที่ 20/05/2560

IeO1 2033


 สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติจับมือภาคีเครือข่าย 9 องค์กร
 คณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน (กพฉ.) มีมติขยายเวลารับสมัครผู้คัดเลือกเป็นเลขาสพฉ.คนใหม่ พร้อมเปิดรับสมัครอีกครั้งวันที่ 11-15 ก.พ.นี้
 สพฉ.จับมือ กรมแพทย์ทหารบกลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัยปฏิบัติการ
 ลูกไม้ไม่ไกลต้น เมล็ดพันธ์ที่งอกงามจากพ่อสู่ลูก กับภารกิจต่อชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉิน”
 สพฉ.กำหนดเกณฑ์คุ้มครองสิทธิผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤติ ตั้งศูนย์ EMCO Service Center


| สถิติข้อมูลเด่น | ข่าวเด่นประเด็นร้อน | เกร็ดเล็ก ความรู้แยะ | เปิดคลังความรู้ บทความเด่น | ดูสื่อเด่น |
| โหลดได้อ่านดี | ศูนย์ข่าวนักสื่อสารกู้ชีพ | ติดต่อเรา
ลิขสิทธิ์ของเนื้อหาและรูปภาพที่ปรากฎในเว็บไซต์นี้เป็นของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ   
ห้ามนำไปใช้ก่อนได้รับอนุญาตติดต่อขออนุญาตได้ที่ emit1669@gmail.com โทรศัพท์ : 0-28721669