รับข่าวสาร
รับ ยกเลิก

             เลขาสพฉ.สั่งสอบสวนกรณีประชาชนร้องเรียนรถพยาบาลจากระบบ 1669 เรียกเก็บเงินญาติผู้ป่วย


 

เลขาสพฉ.สั่งสอบสวนกรณีประชาชนร้องเรียนรถพยาบาลจากระบบ 1669 เรียกเก็บเงินญาติผู้ป่วย  ยันให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย คาดรู้ผลไม่เกิน 1 เดือน ชี้หากผลสอบพบเจ้าหน้าที่ให้บริการเรียกรับเงินจริง ถูกปรับสูงสุด 1 แสนบาท ตามพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉินมาตรา 37


 

          เรืออากาศเอกนพ.อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ได้กล่าวถึงกรณีที่มีข้อร้องเรียนว่ามีเจ้าหน้าที่ในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินเรียกเก็บเงินจากญาติผู้ป่วยในการใช้บริการสายด่วน 1669 เมื่อไม่นานมานี้ว่า ตั้งแต่วันแรกที่เราได้รับทราบเรื่องร้องเรียนนี้ทางสื่อออนไลน์เราได้ทำการติดต่อไปยังญาติผู้ป่วยรายนั้นทันที และได้มีการสอบถามข้อมูลในเบื้องต้น ทราบว่าเป็นข้อมูลที่เป็นจริง และเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมทั้งผู้ให้บริการและทางผู้ป่วย ทาง สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ  จึงได้นำเรื่องนี้เข้าสู่กระบวนการสอบสวนเพื่อหาข้อเท็จจริง หากมีเหตุอันไม่สมควรและพบว่าเป็นเหตุที่ไม่ถูกต้องก็จะดำเนินการต่อไป  

          เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติกล่าวว่า ทั้งนี้ตนอยากประชาสัมพันธ์ถึงประชาชนว่าขณะนี้ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ได้เปิดศูนย์ประสานงานคุ้มครองสิทธิผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤติไว้ ซึ่งใช้หมายเลข 02-872-1669 ในการที่จะตอบคำถามหรือรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนทั่วประเทศ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิทธิการรักษาตามนโยบายเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตมีสิทธิทุกที่ ( UCEP)  หรือเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ ยกตัวอย่างของการร้องเรียกจากญาติผู้ป่วยรายนี้ ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นเพราะบางทีการให้บริการจำนวนมากๆ หรือมีผู้ใช้บริการ 1669 ในจำนวนมาก ในการให้บริการ อาจะมีส่วนที่ดีและไม่ดีหรือไม่ถูกต้อง ซึ่งทางสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ จะเป็นตัวกลางและดูแลคุ้มครองสิทธิของประชาชน 

        “ข้อร้องเรียนนี้ เราต้องหาข้อเท็จจริงเพื่อให้เกิดความกระจ่าง ซึ่งในเชิงของข้อกฎหมายนั้น สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ มีพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉินที่คอยกำกับดูแลในเรื่องนี้ รวมทั้งมีคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินที่จะมีการออกกฎหมายใหม่มาควบคุมกำกับหน่วยปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินให้ดียิ่งขึ้น ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ พร้อมทั้งได้มอบหมายให้ทีมงานไปคุยกับทางญาติผู้ป่วย และส่วนของผู้ที่เรียกรับเงินจากญาติผู้ป่วย ซึ่งเหตุเกิดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร  ทางสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ จะเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างศูนย์เอราวัณมาพูดคุยด้วย คาดว่าไม่เกิน 1 เดือนจะได้คำตอบในเรื่องนี้”เรืออากาศเอก นพ. อัจฉริยะกล่าว


     เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติกล่าวต่อว่า เรื่องนี้เราต้องดูในข้อเท็จจริงว่ามีเหตุที่จะต้องลงโทษหรือไม่ถ้าเป็นการเข้าใจผิดก็อาจจะไม่มีการลงโทษ แต่หากพบว่าเจ้าหน้าที่ ที่ให้บริการมีความผิดจริงภายใต้พระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน ตามมาตรา 37 สามารถที่จะปรับโทษทางปกครองได้ 1 แสนบาท ซึ่งจะต้องนำเข้าสู่กระบวนการสอบสวน ซึ่งเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน โดยขณะนี้ได้มีการตั้งคณะอนุกรรมการมาสอบสวนในเรื่องนี้แล้ว

  เรืออากาศเอกนพ.อัจฉริยะ  กล่าวต่อว่า  ปกติการโทร1669 ตามหลักการ เราจะให้บริการภายในพื้นที่ประมาณ 20 กิโลเมตร  หมายความว่า กรณีเกิดเหตุภายใน 20  กิโลเมตร  จะมีการให้บริการในการรับส่งผู้ป่วยในพื้นที่นั้นฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย บางกรณีอาจจะเกิดจากญาติที่ต้องการข้ามเขต ซึ่งหมายความว่า อาจจะไปตามโรงพยาบาลตามสิทธิ ซึ่งอาจจะไกลกว่า 20 กิโลเมตร  ซึ่งตรงนี้เราต้องมาหาข้อสรุป ว่าเกิดจากประเด็นอะไร ซึ่งอาจเกิดจากความไม่รู้ของญาติ แต่มีความประสงค์อยากจะไปในพื้นที่ที่ไกลกว่าพื้นที่ที่เรากำหนดตรงนี้ถือเป็นโอกาสในการพัฒนาระบบการให้บริการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น อย่างไรก็ตามในส่วนของการจำกัด 20 กิโลเมตรในการให้บริการผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตอาจจะดีในบริบทหนึ่ง แต่กรณีการนำส่งผู้ป่วยในกลุ่มอื่นๆ เราอาจต้องมาดูในข้อกฎหมาย ที่จะพิจารณาให้เหมาะสมต่อไปในอนาคตได้

 | วันที่ 24/08/2560

IeO1 1566


 สพฉ. จัดทีมเฝ้าระวังและลงพื้นที่ในสถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้ ย้ำสายด่วน 1669 พร้อมให้ความช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง
 สพฉ.จัดทำประชาพิจารณ์ ร่างประกาศคณะกรรมการ การแพทย์ฉุกเฉิน เรื่องหน่วยปฏิบัติฉุกเฉินการแพทย์ เพื่อยกมาตรฐานการให้บริการของหน่วยปฏิบัติฉุกเฉินการแพทย์
 สพฉ.จับมือคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และบอร์ด APCDM จัดประชุมวิชาการเวชศาสตร์ภัยพิบัติภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก
 สพฉ.จัดประชุมเลือกกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน
 สพฉ.ร่วมกับมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการและศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสาร จัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้กับผู้บกพร่องทางการได้ยินเพื่อแจ้งเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉิน


| สถิติข้อมูลเด่น | ข่าวเด่นประเด็นร้อน | เกร็ดเล็ก ความรู้แยะ | เปิดคลังความรู้ บทความเด่น | ดูสื่อเด่น |
| โหลดได้อ่านดี | ศูนย์ข่าวนักสื่อสารกู้ชีพ | ติดต่อเรา
ลิขสิทธิ์ของเนื้อหาและรูปภาพที่ปรากฎในเว็บไซต์นี้เป็นของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ   
ห้ามนำไปใช้ก่อนได้รับอนุญาตติดต่อขออนุญาตได้ที่ emit1669@gmail.com โทรศัพท์ : 0-28721669