สพฉ.เปิดสถิติการให้บริการตามสิทธิ UCEP ตั้งแต่ให้บริการ  3 เดือนไร้ปัญหา  มีผู้ใช้สิทธิกว่า 8 พันราย พบคนกรุงใช้สิทธิมากขึ้น  ขณะที่ประชาชนเข้าใจการใช้สิทธิมากขึ้น  พร้อมเน้นย้ำประชาชนจดจำ 6 อาการฉุกเฉินวิกฤต

เรืออากาศเอก นพ.อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) ได้สรุปผลการปฏิบัติงานของศูนย์ประสานคุ้มครองสิทธิผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ  (ศคส.สพฉ.) หรือ  UCEP Coordination Center ประจำเดือน มิถุนายน 2560 พบสถิติผู้ขอใช้สิทธิทั้งสิ้น  2,176  ราย เป็นผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์ 1,051  ราย ซึ่งเป็นผู้ป่วยจากสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า  679    ราย จากสิทธิประกันสังคม 124  ราย จากสิทธิข้าราชการ   211  ราย และสิทธิกองทุนอื่น ๆ อีก  16   ราย  โดยกลุ่มที่ใช้สิทธิมากที่สุดคือ สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า รองลงมาคือสิทธิประกันสังคม และสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ  

ขณะที่ยอดสะสมรวม 3 เดือน  ตั้งแต่เริ่มให้บริการตามนโยบาย “เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิทุกที่”  พบสถิติผู้ขอใช้สิทธิทั้งสิ้น   8,232  ราย  เป็นผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์ 3,507  ราย คิดเป็นร้อยละ 42.60  ซึ่งเป็นผู้ป่วยจากสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า    2,299   ราย จากสิทธิประกันสังคม   437  ราย จากสิทธิข้าราชการ    645  ราย และสิทธิกองทุนอื่น ๆ อีก   126 ราย และจังหวัดที่เข้ารับบริการมากที่สุด   คือ  กรุงเทพมหานคร  รองลงมา คือ  สมุทรปราการ ชลบุรี พิษณุโลก นนทบุรี และสมุทรสาคร

                เรืออากาศเอก นพ.อัจฉริยะ กล่าวเพิ่มเติมถึงการดำเนินงานตามสิทธิ UCEP ว่า ที่ผ่านมาประชาชนเริ่มเข้าใจการใช้สิทธิมากยิ่งขึ้น เห็นได้จากสถิติตัวเลขผู้ป่วยที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์ในแต่ละเดือนลดลงเรื่อยๆ และการประสานงานระหว่าง ฝ่ายต่างๆ มีปัญหาอุปสรรคลดน้อยลงเรื่อยๆ    โดยในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา มีผู้ร้องเรียน จำนวน 24  ราย ส่วนใหญ่เป็นเรื่องความเห็นต่างกับผลการวินิจฉัยของแพทย์ และการขอใช้สิทธิ   นอกจากนี้มีการขอคำปรึกษาทางการแพทย์กับแพทย์เวรของศูนย์ประสานคุ้มครองสิทธิผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต จำนวน 63 สาย  และมีสายโทรสอบถามจากประชาชน 3,662 สาย

   สำหรับ ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตที่จะใช้สิทธินี้ได้ต้องเป็นผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต ตามหลักเกณฑ์การคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉิน วิกฤต คือ  หมดสติ ไม่รู้สึกตัว ไม่หายใจ หายใจเร็ว หอบเหนื่อยรุนแรง หายใจติดขัดมีเสียงดัง   ซึมลง เหงื่อแตก ตัวเย็น หรือมีอาการชักร่วม  เจ็บหน้าอกเฉียบพลัน รุนแรง แขนขาอ่อนแรงครึ่งซีก พูดไม่ชัด แบบปัจจุบันทันด่วน หรือชักต่อเนื่องไม่หยุด ซึ่งอาการทั้งหมดนี้อยากให้ประชาชนจำให้แม่น หากพบเห็นผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต  ตาม 6 อาการ ให้รีบโทรสายด่วน 1669 เพื่อเข้าให้การช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลที่เหมาะสมทันที หรือหากสถานพยาบาลมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่ โทร 02-8721669 หรือ [email protected] ตลอด24ชั่วโมง