สพฉ.ผนึกภาคีเครือข่ายจัดประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินเครือข่ายภาคประชาชน ระดับชาติ ครั้งที่1

สพฉ.ผนึกภาคีเครือข่ายจัดประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินเครือข่ายภาคประชาชน ระดับชาติ ครั้งที่1 ชู ความเข้มแข็งของเครือข่ายอาสาสมัครเป็นตัวแทนถ่ายทอดให้ประชาชนมีความรู้ ในการแจ้งเหตุRead More

 เลขา สพฉ.มอบเครื่อง AED ให้กับท่าอากาศยานสุราษฏร์ธานี หวังช่วยเพิ่มอัตราการรอดชีวิตของผู้ป่วยภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันในสนามบิน

เลขา สพฉ.มอบเครื่อง AEDให้กับท่าอากาศยานสุราษฏร์ธานี หวังช่วยเพิ่มอัตราการรอดชีวิตของผู้ป่วยภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันในสนามบิน ด้านผอ.สนามบินสุราษฏร์ธานีเผยตัวเลขผู้ใช้บริการวันละ 7 พันคนRead More

สพฉ. จัดประชุมติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน และรับฟังความคิดเห็นในโครงการ UCEP

สพฉ. จัดประชุมติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน และรับฟังความคิดเห็นในโครงการ UCEP  ระบุตัวเลขผู้ขอใช้สิทธิตลอด  6เดือนมีมากกว่าRead More