สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

ที่ตั้ง : 88/40 หมู่ 4 สาธารณสุขซอย 6 (ภายในกระทรวงสาธารณสุข)
ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 0-2872-1669 โทรสาร : 0-2872-1601-05

บรรณาธิการ
นางสาวสุดารัตน์ นิราพาธ
E-Mail : [email protected]